Thành Đoàn – Bản hùng ca: Đàm Thanh Quang - Chiến công cuối cùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 10/9/1970, Chi Cảnh s&aacute;t Quốc gia Bến Lức gửi cho Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a Sơ thẩm Long An bức c&ocirc;ng điện về: &ldquo;Vụ tai nạn giao th&ocirc;ng nghi&ecirc;m trọng xảy ra khi &aacute;p giải can phạm Đ&agrave;m Thanh Quang về S&agrave;i G&ograve;n để thẩm vấn&hellip;&rdquo;. Cuộc chiến bi tr&aacute;ng cuối c&ugrave;ng của anh Đ&agrave;m Thanh Quang, b&iacute; danh Ba Gia được đưa ra &aacute;nh s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29562/CT%2010.jpg" style="height:544px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang l&agrave; học sinh trường Cao Thắng (kh&oacute;a 1958-1964) hoạt động b&iacute; mật tại trường sau đ&oacute; tham gia Lực lượng Biệt động Th&agrave;nh Đo&agrave;n. L&uacute;c 9 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 8/9/1970 anh Đ&agrave;m Thanh Quang bị cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n chận bắt tr&ecirc;n xe đ&ograve; tại địa phận x&atilde; Nhị Qu&iacute;, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ch&uacute;ng giam anh tại Tiền Giang một đ&ecirc;m để dụ dỗ, kh&ocirc;ng thực hiện được &yacute; đồ mua chuộc, ch&uacute;ng &aacute;p giải anh về S&agrave;i G&ograve;n bằng xe Jeep số VB-2119&nbsp; ẩn số EO-4475 của Sở Cảnh s&aacute;t Đặc biệt Nha Cảnh s&aacute;t Quốc gia Đ&ocirc; th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, tr&ecirc;n xe c&oacute; 5 cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n. L&uacute;c 10 giờ 30 ng&agrave;y 9/9/1970, khi đến địa điểm khoảng trụ c&acirc;y số 23+950 thuộc ấp Ph&uacute; Thiện, x&atilde; Mỹ Y&ecirc;n, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, l&uacute;c xe qua cua quẹo, anh Đ&agrave;m Thanh Quang bất ngờ chồm l&ecirc;n&nbsp; ph&iacute;a trước giật tay l&aacute;i của t&agrave;i xế l&agrave;m xe mất thăng bằng va quẹt chiếc xe đ&ograve; &Aacute; Đ&ocirc;ng mang biển số EI-4751 chạy ngược chiều, xe Jeep bị lật, một số cảnh s&aacute;t chết ngay tại chỗ. Anh Đ&agrave;m Thanh Quang bị thương, ch&uacute;ng nổ s&uacute;ng s&aacute;t hại anh v&agrave; ch&ocirc;n nơi xảy ra sự việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang l&agrave; một chiến sĩ biệt động dũng cảm, mưu tr&iacute;, t&aacute;o bạo đ&atilde; tham gia chỉ huy, chiến đấu nhiều trận đ&aacute;nh v&agrave;o cư x&aacute; qu&acirc;n sự, xe qu&acirc;n sự, kho t&agrave;ng&hellip;diệt nhiều t&ecirc;n &aacute;c &ocirc;n&hellip; g&acirc;y tổn thất hoang mang cho chế độ S&agrave;i G&ograve;n. Anh Đ&agrave;m Thanh Quang đ&atilde; chọn c&aacute;i chết ki&ecirc;n cường l&agrave;m n&ecirc;n chiến c&ocirc;ng cuối c&ugrave;ng của anh như anh đ&atilde; từng hứa với đồng đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang được truy tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(&ldquo;Cao Thắng - Bản h&ugrave;ng ca m&agrave;u xanh&rdquo; NXB Trẻ 2007)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;