Thành Đoàn – Bản hùng ca: Đàm Thanh Quang - Chiến công cuối cùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 10/9/1970, Chi Cảnh s&aacute;t Quốc gia Bến Lức gửi cho Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a Sơ thẩm Long An bức c&ocirc;ng điện về: &ldquo;Vụ tai nạn giao th&ocirc;ng nghi&ecirc;m trọng xảy ra khi &aacute;p giải can phạm Đ&agrave;m Thanh Quang về S&agrave;i G&ograve;n để thẩm vấn&hellip;&rdquo;. Cuộc chiến bi tr&aacute;ng cuối c&ugrave;ng của anh Đ&agrave;m Thanh Quang, b&iacute; danh Ba Gia được đưa ra &aacute;nh s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29562/CT%2010.jpg" style="height:544px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang l&agrave; học sinh trường Cao Thắng (kh&oacute;a 1958-1964) hoạt động b&iacute; mật tại trường sau đ&oacute; tham gia Lực lượng Biệt động Th&agrave;nh Đo&agrave;n. L&uacute;c 9 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 8/9/1970 anh Đ&agrave;m Thanh Quang bị cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n chận bắt tr&ecirc;n xe đ&ograve; tại địa phận x&atilde; Nhị Qu&iacute;, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ch&uacute;ng giam anh tại Tiền Giang một đ&ecirc;m để dụ dỗ, kh&ocirc;ng thực hiện được &yacute; đồ mua chuộc, ch&uacute;ng &aacute;p giải anh về S&agrave;i G&ograve;n bằng xe Jeep số VB-2119&nbsp; ẩn số EO-4475 của Sở Cảnh s&aacute;t Đặc biệt Nha Cảnh s&aacute;t Quốc gia Đ&ocirc; th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, tr&ecirc;n xe c&oacute; 5 cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n. L&uacute;c 10 giờ 30 ng&agrave;y 9/9/1970, khi đến địa điểm khoảng trụ c&acirc;y số 23+950 thuộc ấp Ph&uacute; Thiện, x&atilde; Mỹ Y&ecirc;n, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, l&uacute;c xe qua cua quẹo, anh Đ&agrave;m Thanh Quang bất ngờ chồm l&ecirc;n&nbsp; ph&iacute;a trước giật tay l&aacute;i của t&agrave;i xế l&agrave;m xe mất thăng bằng va quẹt chiếc xe đ&ograve; &Aacute; Đ&ocirc;ng mang biển số EI-4751 chạy ngược chiều, xe Jeep bị lật, một số cảnh s&aacute;t chết ngay tại chỗ. Anh Đ&agrave;m Thanh Quang bị thương, ch&uacute;ng nổ s&uacute;ng s&aacute;t hại anh v&agrave; ch&ocirc;n nơi xảy ra sự việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang l&agrave; một chiến sĩ biệt động dũng cảm, mưu tr&iacute;, t&aacute;o bạo đ&atilde; tham gia chỉ huy, chiến đấu nhiều trận đ&aacute;nh v&agrave;o cư x&aacute; qu&acirc;n sự, xe qu&acirc;n sự, kho t&agrave;ng&hellip;diệt nhiều t&ecirc;n &aacute;c &ocirc;n&hellip; g&acirc;y tổn thất hoang mang cho chế độ S&agrave;i G&ograve;n. Anh Đ&agrave;m Thanh Quang đ&atilde; chọn c&aacute;i chết ki&ecirc;n cường l&agrave;m n&ecirc;n chiến c&ocirc;ng cuối c&ugrave;ng của anh như anh đ&atilde; từng hứa với đồng đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang được truy tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(&ldquo;Cao Thắng - Bản h&ugrave;ng ca m&agrave;u xanh&rdquo; NXB Trẻ 2007)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;