Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản Đội
Văn bản Hội Sinh viên
Văn bản các chiến dịch tình nguyện
Thi đua khen thưởng
 
Số lượt truy cập
3216340
Thông tin cần biết Thứ sáu, 28-11-2014
Văn phòng thông báo đến các cơ sở Đoàn

Văn phòng thông báo đến các cơ sở Đoàn:

V/v Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Do một số điều kiện khách quan nên Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị, cụ thể sau:

* Theo lịch tuần của Thành Đoàn:
+ Thời gian: Từ 08g00 – 11g30, ngày 28/11/2014 (Thứ sáu)
+ Địa điểm: Hội trường 1 Nhà Văn hóa Thanh niên.
(Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1)
* Thời gian điều chỉnh:
+ Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ ban hành Thông báo cụ thể sau.
Trân trọng.

Kế hoạch
Kế hoạch 173-KH/TĐTN Tổ chức chương trình “Đoàn xung kích tham gia bình ổn thị trường” giai đoạn từ nay đến 30/4/2015
tải file tải file
Kế hoạch số 172-KH/TĐTN Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn khu vực Công nhân Lao động năm 2014
tải file tải file
Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn CNLĐ 2014 Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn CNLĐ 2014
Mẫu đăng ký tham gia tập huấn CNLD 2014 Mẫu đăng ký tham gia tập huấn CNLD 2014
Kế hoạch số 171-KH/TĐTN Tổ chức Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS Chủ đề “Niềm tin và sức sống” - Năm 2014
tải file tải file
Thông báo
Thông báo số 1373-TB/TĐTN V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT...
tải file tải file
Thông báo số 1371-TB/TĐTN v/v rà soát danh sách địa chỉ, thông tin của các gia đình chính sách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố
tải file tải file
Thông báo số 1369-TB/TĐTN v/v tham gia Cuộc thi viết về “Ngư dân trẻ tiêu biểu” năm 2014
tải file tải file
Văn phòng Điện tử
Báo cáo định kỳ
Báo cáo chuyên đề
Tra cứu thư viện
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên