Trang Thông tin điện tử Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đang được sửa chữa và nâng cấp

Mọi thông tin chi tiết về văn bản Đoàn - Hội - Đội. Xin vui lòng bấm vào:

Trong thời gian nâng cấp, các cơ sở Đoàn có thể truy cập tin tức

tại trang giao diện tạm thời:

Giao diện tạm thời

 

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh xin lỗi vì sự bất tiện có thể xảy ra trong thời gian nâng cấp giao diện.