Album ảnh
Bác Hồ đến thăm một đơn vị thanh niên xung phong

Phần I: TỰ HÀO TUỔI TRẺ VIỆT NAM

;