Bác Hồ Học tập và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo lời Bác

Ngày 17/5, tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên đã diễn ra Vòng chung kết Bảng A hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”

Sáng 05/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021). Buổi lễ do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;