Góc Nhìn

Góc Nhìn

Tiến tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 110 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024), Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành tác phẩm Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử của tác giả Dương Trọng Phúc.

Thanh niên, sinh viên, học sinh thành phố vốn mang trong mình phẩm chất tốt đẹp, giàu khát khao cống hiến, tình nguyện xung kích đi đầu trong khó khăn thử thách.

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Tham gia hoạt động tình nguyện của Đoàn từ lâu đã không còn xa lạ đối với người trẻ Việt Nam, đặc biệt là sinh viên. Bên cạnh những sự yêu mến, ủng hộ, vẫn còn xuất hiện những ý kiến trái chiều và các nghi vấn xoay quanh việc: sinh viên sẽ học hỏi, trải nghiệm được những gì qua các hoạt động Đoàn để phục vụ cho công việc trong tương lai?

Lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam đã đi qua với biết bao chiến công anh dũng để ngày nay thế hệ trẻ khi lật giở những trang sử hào hùng ấy mà không khỏi xúc động, tự hào. Không chỉ qua sử sách, những địa điểm, những di tích, địa chỉ đỏ là chứng nhân đại diện cho một quá khứ vàng son, kiên cường và bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt, trường Đại học Văn Lang đã có sự đổi mới, phát triển trong hình thức thanh toán.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”.[  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.270.] Chính quan điểm ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Cách đây 75 năm từ Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, có thể khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn. 

Các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, công nghệ để đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ những kiến thức được trang bị đã giúp công nhân, thanh niên đề kháng trước thông tin xấu, độc cũng như chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Agile Việt Nam
;