Album ảnh
Trao giấy chứng nhận Thủ lĩnh Thanh niên công nhân

Liên hoan Thủ lĩnh thanh niên công nhân

;