Thành Đoàn TPHCM Tiến tới ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần X

Tiến tới ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần X

Ngày 24/6/2012 tại Hội trường cơ sở Quận 9 - Đoàn Trường Cao đẳng Viễn Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Viễn Đông lần thứ 2 nhiệm kỳ (2012 - 2014), với sự tham gia của 114 đại biểu thuộc 26 chi đoàn.

Trong hai ngày 29 và 30/6/2012, Ban Chấp hành Quận Đoàn 5 long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 5 lần thứ 11, nhiệm kỳ 2012 - 2017 với sự hiện diện của 178 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10.000 đoàn viên thuộc 57 cơ sở Đoàn trên địa bàn quận.

Ngày 30/6/2012, Đoàn Tổng công ty Liksin đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2012 - 2017 với sự tham dự của 116 đại biểu, đại diện cho 1.101 đoàn viên trong toàn Tổng công ty.

Trong hai ngày 29 và 30/6/2012, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Bình Thạnh lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã được tổ chức tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh, với sự tham dự của 179 đại biểu thuộc 54 cơ sở Đoàn trên địa bàn quận.

Trong hai ngày 23 và 24/6, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ X (2012 - 2017) đã được long trọng tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh, với sự tham dự của 190 đại biểu được triệu tập từ 43 cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2012 - 2014 với 177 đại biểu tham dự đại diện cho 12.000 đoàn viên trong trường.

Trong hai ngày 23-24/6, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 1 lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã diễn ra với sự tham dự của 154 đại biểu đại diện cho hơn 9.200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận.

Trong hai ngày 9, 10/6, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Nhà Bè lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên trên địa bàn huyện.

Ngày 16/6/2012, Đoàn Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014 với sự tham dự của 79 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên trong toàn trường.

;