Thành Đoàn TPHCM Tiến tới ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần X

Tiến tới ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần X

Chiều ngày 12/2/2012, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 2 được long trọng tổ chức tại hội trường UBND phường 2.

Sáng ngày 30/12/2011, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 12 đã tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 12 lần thứ XVII nhiệm kỳ 2012-2017 tại hội trường UBND phường 12.

Sáng ngày 07/01/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 1 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 1 Quận 10 lần thứ 16 nhiệm kỳ 2012-2017, tại nhà văn hóa phường 1.

;