Xây dựng Đoàn Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X

Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X

Hoà trong không khí của tuổi trẻ Quận 9 và Thành phố đang ra sức tổ chức các hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017). Đặc biệt hưởng ứng sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022

Với tinh thần nắm nghị quyết, hiểu chủ trương và vận dụng vào thực tiễn, trong hai ngày 19 và 20/8/2017, Ban Thường vụ Quận Đoàn 2 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận 2 lần thứ V và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Website Thành Đoàn giới thiệu đến các bạn đoàn viên, thanh niên biểu trưng chính thức cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong không khí tuổi trẻ Thành phố thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022, Trong 2 ngày 5,6/8/2017, Ban Chấp hành Đoàn Khối Đoàn khối Dân - Chính - Đảng Thành phố đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự 195 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên từ 60 cơ sở Đoàn trong Khối.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2017-2022 được long trọng tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho 8.505 đoàn viên thanh niên Quận được tổ chức trong 3 phiên vào ngày 5 và 6/8.

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 7 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra vào 02 ngày 11, 12/8/2017 tại Nhà thiếu nhi Quận 7.

Trong 2 ngày 7 và 8/8/2017, 178 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên từ 99 cơ sở đoàn trên toàn quốc đã về tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Đoàn Liên hiệp) lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 3, TP. HCM. Đại hội được tổ chức thành 2 phiên làm việc vào 2 buổi sáng ngày 7/8 và ngày 8/8.

Sáng ngày 29/7/2017, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã khai mạc với sự tham dự của 196 đại biểu chính thức đại diện cho 11.507 đoàn viên thanh niên Quận. Đại hội diễn ra trong 3 phiên, từ ngày 29/7/2017 đến ngày 30/7/2017.

Thực hiện điều 7 chương II Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quy định về nhiệm kỳ Đại hội Đoàn, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 8 long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra vào 02 ngày 29, 30/7/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8. Đại hội là dịp để tổng kết, đánh giá những mặt thành công cũng như hạn chế cần khắc phục của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 nhiệm kỳ X (2012 – 2017); đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2022; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Quận Đoàn 8 nhiệm kỳ X (2012 - 2017), bầu chọn những cán bộ Đoàn đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia Ban Chấp hành để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào

Agile Việt Nam
;