Hướng dẫn số 26/HD-ĐTN tổ chức đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam(09/01/1950 - 09/01/2010); 15 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (1995 – 2010) và Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Lần IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;