Sinh viên Kỹ thuật Công nghệ học tập và làm theo lời Bác

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></span> <span style="font-size: small;"><strong><span style="color: black;">&#272&#7841i h&#7885c K&#7929 thu&#7853t C&ocirc;ng ngh&#7879 TP.HCM:</span></strong></span><span style="font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Sinh vi&ecirc;n K&#7929 thu&#7853t C&ocirc;ng ngh&#7879 h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c</strong></span></span></span></p> <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img height="164" width="220" src="%C4%90oan%20truong%20Ky%20thuat%20Cong%20gnhe%20tong%20ket%204%20nam%20cvd.JPG" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">S&aacute;ng 23/10, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c K&#7929 thu&#7853t C&ocirc;ng ngh&#7879 TP.HCM t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 t&#7893ng k&#7871t n&#259m 2010 v&agrave; 4 n&#259m th&#7921c hi&#7879n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;. T&#7841i h&#7897i ngh&#7883, &#272&#7843ng &#7911y nh&agrave; tr&#432&#7901ng &#273&atilde; trao gi&#7845y khen cho 3 t&#7853p th&#7875: &#272o&agrave;n khoa M&ocirc;i tr&#432&#7901ng v&agrave; C&ocirc;ng ngh&#7879 Sinh h&#7885c, &#272o&agrave;n khoa Qu&#7843n tr&#7883 Kinh doanh, &#272o&agrave;n khoa C&#417 &ndash; &#272i&#7879n &ndash; &#272i&#7879n t&#7917 &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c trong vi&#7879c tuy&ecirc;n truy&#7873n, tri&#7875n khai v&agrave; th&#7921c hi&#7879n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng n&agrave;y. &#272&#7891ng th&#7901i, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng c&#361ng khen th&#432&#7903ng cho 15 c&aacute; nh&acirc;n th&#7921c hi&#7879n t&#7889t cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">V&#7899i ph&#432&#417ng ch&acirc;m &ldquo;M&#7895i &#272o&agrave;n khoa m&#7897t s&#7843n ph&#7849m thi&#7871t th&#7921c, m&#7895i Chi &#273o&agrave;n m&#7897t m&ocirc; h&igrave;nh hi&#7879u qu&#7843&rdquo;, su&#7889t 4 n&#259m qua, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#273&atilde; ch&#7911 &#273&#7897ng s&aacute;ng t&#7841o x&acirc;y d&#7921ng k&#7871 ho&#7841ch, &#273&#7873 xu&#7845t th&#7921c hi&#7879n nhi&#7873u m&ocirc; h&igrave;nh, gi&#7843i ph&aacute;p g&#7855n li&#7873n theo t&#7915ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh h&#7885c. Sau 4 n&#259m tri&#7875n khai, cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &#273&atilde; &#273i v&agrave;o &#273&#7901i s&#7889ng c&#7911a to&agrave;n th&#7875 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&#7841i tr&#432&#7901ng.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">&nbsp;Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; do Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Trung &#432&#417ng &#272&#7843ng ph&aacute;t &#273&#7897ng &#273&atilde; &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh c&#7909 th&#7875 h&oacute;a th&agrave;nh cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; &#273&#432&#7907c tri&#7875n khai s&acirc;u r&#7897ng trong to&agrave;n h&#7879 th&#7889ng c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n. Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng t&#7841o n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; thi &#273ua h&#7885c t&#7853p theo g&#432&#417ng B&aacute;c H&#7891 v&#297 &#273&#7841i trong tu&#7893i tr&#7867 c&#7843 n&#432&#7899c.</span><span style="color: black;">&nbsp;</span></span></span></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>XU&Acirc;N LUY&#7878N</strong></span></span></p> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;