Sinh viên Kỹ thuật Công nghệ học tập và làm theo lời Bác

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></span> <span style="font-size: small;"><strong><span style="color: black;">&#272&#7841i h&#7885c K&#7929 thu&#7853t C&ocirc;ng ngh&#7879 TP.HCM:</span></strong></span><span style="font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Sinh vi&ecirc;n K&#7929 thu&#7853t C&ocirc;ng ngh&#7879 h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c</strong></span></span></span></p> <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img height="164" width="220" src="%C4%90oan%20truong%20Ky%20thuat%20Cong%20gnhe%20tong%20ket%204%20nam%20cvd.JPG" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">S&aacute;ng 23/10, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c K&#7929 thu&#7853t C&ocirc;ng ngh&#7879 TP.HCM t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 t&#7893ng k&#7871t n&#259m 2010 v&agrave; 4 n&#259m th&#7921c hi&#7879n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;. T&#7841i h&#7897i ngh&#7883, &#272&#7843ng &#7911y nh&agrave; tr&#432&#7901ng &#273&atilde; trao gi&#7845y khen cho 3 t&#7853p th&#7875: &#272o&agrave;n khoa M&ocirc;i tr&#432&#7901ng v&agrave; C&ocirc;ng ngh&#7879 Sinh h&#7885c, &#272o&agrave;n khoa Qu&#7843n tr&#7883 Kinh doanh, &#272o&agrave;n khoa C&#417 &ndash; &#272i&#7879n &ndash; &#272i&#7879n t&#7917 &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c trong vi&#7879c tuy&ecirc;n truy&#7873n, tri&#7875n khai v&agrave; th&#7921c hi&#7879n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng n&agrave;y. &#272&#7891ng th&#7901i, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng c&#361ng khen th&#432&#7903ng cho 15 c&aacute; nh&acirc;n th&#7921c hi&#7879n t&#7889t cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">V&#7899i ph&#432&#417ng ch&acirc;m &ldquo;M&#7895i &#272o&agrave;n khoa m&#7897t s&#7843n ph&#7849m thi&#7871t th&#7921c, m&#7895i Chi &#273o&agrave;n m&#7897t m&ocirc; h&igrave;nh hi&#7879u qu&#7843&rdquo;, su&#7889t 4 n&#259m qua, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#273&atilde; ch&#7911 &#273&#7897ng s&aacute;ng t&#7841o x&acirc;y d&#7921ng k&#7871 ho&#7841ch, &#273&#7873 xu&#7845t th&#7921c hi&#7879n nhi&#7873u m&ocirc; h&igrave;nh, gi&#7843i ph&aacute;p g&#7855n li&#7873n theo t&#7915ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh h&#7885c. Sau 4 n&#259m tri&#7875n khai, cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &#273&atilde; &#273i v&agrave;o &#273&#7901i s&#7889ng c&#7911a to&agrave;n th&#7875 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&#7841i tr&#432&#7901ng.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">&nbsp;Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; do Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Trung &#432&#417ng &#272&#7843ng ph&aacute;t &#273&#7897ng &#273&atilde; &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh c&#7909 th&#7875 h&oacute;a th&agrave;nh cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; &#273&#432&#7907c tri&#7875n khai s&acirc;u r&#7897ng trong to&agrave;n h&#7879 th&#7889ng c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n. Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng t&#7841o n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; thi &#273ua h&#7885c t&#7853p theo g&#432&#417ng B&aacute;c H&#7891 v&#297 &#273&#7841i trong tu&#7893i tr&#7867 c&#7843 n&#432&#7899c.</span><span style="color: black;">&nbsp;</span></span></span></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>XU&Acirc;N LUY&#7878N</strong></span></span></p> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;