Đoàn viên thanh niên Khối Phong trào Thành Đoàn tự tin hội nhập, vươn ra biển lớn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Kh&#7889i Phong tr&agrave;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7921 tin h&#7897i nh&#7853p, v&#432&#417n ra bi&#7875n l&#7899n</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="right" style="width: 176px; height: 228px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;"><img width="165" height="220" alt="" src="test5.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7915a qua, ng&agrave;y 28/10/2011 Li&ecirc;n Chi &#273o&agrave;n Kh&#7889i Phong tr&agrave;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c H&#7897i thi &ldquo;&#272o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Kh&#7889i Phong tr&agrave;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7921 tin h&#7897i nh&#7853p, v&#432&#417n ra bi&#7875n l&#7899n&rdquo;. H&#7897i thi g&#7891m 2 v&ograve;ng thi, v&#7899i 4 ph&#7847n thi h&#7845p d&#7851n g&#7891m (tr&#7855c nghi&#7879m nhanh, gi&#7843i &#273&aacute;p h&igrave;nh n&#7873n, tr&iacute; tu&#7879 t&#7853p th&#7875 v&agrave; t&#7921 tin h&#7897i nh&#7853p) &#273&atilde; thu h&uacute;t s&#7921 tham gia &#273&ocirc;ng &#273&#7843o c&#7911a c&aacute;c Chi &#273o&agrave;n c&#361ng nh&#432 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Kh&#7889i Phong tr&agrave;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. K&#7871t qu&#7843, gi&#7843i nh&#7845t &#273&atilde; thu&#7897c v&#7873 Chi &#273o&agrave;n Phong tr&agrave;o 1, gi&#7843i nh&igrave; thu&#7897c v&#7873 Chi &#273o&agrave;n Tr&#432&#7901ng h&#7885c, Chi &#273o&agrave;n X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 v&agrave; Chi &#273o&agrave;n Phong tr&agrave;o 2 &#273&#7891ng gi&#7843i 3, Chi &#273o&agrave;n V&#259n ph&ograve;ng v&agrave; Chi &#273o&agrave;n X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 2 &#273&#7841t gi&#7843i khuy&#7871n kh&iacute;ch&nbsp; <br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">THANH TH&#7842O</span></span></strong></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;