Danh sách Báo cáo viên Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố và Đại hội Đoàn toàn quốc.

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;Danh s&aacute;ch B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i &#272o&agrave;n Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; &#272&#7841i h&#7897i &#272o&agrave;n to&agrave;n qu&#7889c</strong></span></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c b&#7841n t&#7843i file<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/tintuc/default.aspx?cat_id=1070&amp;news_id=13249#content"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><em> t</em></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><u><em>&#7841i &#273&acirc;y.</em></u></span></a></span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;