Danh sách Báo cáo viên Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố và Đại hội Đoàn toàn quốc.

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;Danh s&aacute;ch B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i &#272o&agrave;n Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; &#272&#7841i h&#7897i &#272o&agrave;n to&agrave;n qu&#7889c</strong></span></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c b&#7841n t&#7843i file<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/tintuc/default.aspx?cat_id=1070&amp;news_id=13249#content"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><em> t</em></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><u><em>&#7841i &#273&acirc;y.</em></u></span></a></span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;