Tuyên dương 183 sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia TP.HCM

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%; text-align: justify;">Chi&#7873u 13/12, 183 sinh vi&ecirc;n &#273&#7871n t&#7915 6 &#273&#417n v&#7883 tr&#7921c thu&#7897c kh&#7889i &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP.HCM g&#7891m: &#272&#7841i h&#7885c KHTN, &#272&#7841i h&#7885c KHXH&amp;NV, &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871-Lu&#7853t, &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c t&#7871, &#272&#7841i h&#7885c B&aacute;ch khoa v&agrave; Khoa Y &#273&atilde; &#273&#432&#7907c nh&#7853n danh hi&#7879u Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7845p &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP.HCM.</span></span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <div>&nbsp;</div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">Nh&#7919ng b&#7841n sinh v</span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">i&ecirc;n &#273&#432&#7907c nh&#7853n gi&#7843i th&#432&#7903ng sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u n&#259m nay kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c nh&#7919ng th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n m&agrave; c&aacute;c b&#7841n c&ograve;n c&oacute; nhi&#7873u c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c &#273&#432&#7907c &#273&aacute;nh gi&aacute; cao trong c&aacute;c k&#7923 thi h&#7885c thu&#7853t c&#7845p qu&#7889c gia, qu&#7889c t&#7871. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">Ph&aacute;t bi&#7875u trong l&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng, b&#7841n Tr&#7847n Th&#7883 M&#7929 Kh&aacute;nh &ndash; sinh vi&ecirc;n &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c T&#7871 h&#7841nh ph&uacute;c chia s&#7867: &ldquo;Bi&#7871t &#273&#7871n phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t t&#7915 n&#259m nh&#7845t, n&#7895 l&#7921c ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; h&#7885c t&#7853p kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c danh hi&#7879u m&agrave; c&ograve;n &#273&#7875 ho&agrave;n thi&#7879n b&#7843n th&acirc;n. Danh hi&#7879u Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t nh&#432 l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c v&agrave; c&#361ng l&agrave; m&#7909c ti&ecirc;u h&#432&#7899ng t&#7899i c&#7911a nh&#7919ng sinh vi&ecirc;n trong th&#7901i &#273&#7841i m&#7899i&rdquo;.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 150%;">HO&Agrave;NG HI&#7870U-THANH TH&Uacute;Y</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></b></p> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;