Tuyên dương 183 sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia TP.HCM

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%; text-align: justify;">Chi&#7873u 13/12, 183 sinh vi&ecirc;n &#273&#7871n t&#7915 6 &#273&#417n v&#7883 tr&#7921c thu&#7897c kh&#7889i &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP.HCM g&#7891m: &#272&#7841i h&#7885c KHTN, &#272&#7841i h&#7885c KHXH&amp;NV, &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871-Lu&#7853t, &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c t&#7871, &#272&#7841i h&#7885c B&aacute;ch khoa v&agrave; Khoa Y &#273&atilde; &#273&#432&#7907c nh&#7853n danh hi&#7879u Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7845p &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP.HCM.</span></span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <div>&nbsp;</div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">Nh&#7919ng b&#7841n sinh v</span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">i&ecirc;n &#273&#432&#7907c nh&#7853n gi&#7843i th&#432&#7903ng sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u n&#259m nay kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c nh&#7919ng th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n m&agrave; c&aacute;c b&#7841n c&ograve;n c&oacute; nhi&#7873u c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c &#273&#432&#7907c &#273&aacute;nh gi&aacute; cao trong c&aacute;c k&#7923 thi h&#7885c thu&#7853t c&#7845p qu&#7889c gia, qu&#7889c t&#7871. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">Ph&aacute;t bi&#7875u trong l&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng, b&#7841n Tr&#7847n Th&#7883 M&#7929 Kh&aacute;nh &ndash; sinh vi&ecirc;n &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c T&#7871 h&#7841nh ph&uacute;c chia s&#7867: &ldquo;Bi&#7871t &#273&#7871n phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t t&#7915 n&#259m nh&#7845t, n&#7895 l&#7921c ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; h&#7885c t&#7853p kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c danh hi&#7879u m&agrave; c&ograve;n &#273&#7875 ho&agrave;n thi&#7879n b&#7843n th&acirc;n. Danh hi&#7879u Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t nh&#432 l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c v&agrave; c&#361ng l&agrave; m&#7909c ti&ecirc;u h&#432&#7899ng t&#7899i c&#7911a nh&#7919ng sinh vi&ecirc;n trong th&#7901i &#273&#7841i m&#7899i&rdquo;.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 150%;">HO&Agrave;NG HI&#7870U-THANH TH&Uacute;Y</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></b></p> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;