Hội nghị tập huấn an toàn giao thông: "Phản ứng nhanh trên mọi nẻo đường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với rất nhiều đợt tập huấn đ&oacute;n ch&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện, chiều 21/5/2015 tại hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM, buổi Hội nghị &ldquo;Tập huấn cho c&aacute;c đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n T&igrave;nh nguyện về tuy&ecirc;n truyền đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng; c&aacute;c kỹ năng sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c dự &aacute;n n&acirc;ng cấp mở rộng quốc lộ 1A&rdquo; nhằm gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh lực lượng hỗ trợ đắc lực cho cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng trong những ng&agrave;y cao điểm sắp tới.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia buổi tập huấn c&oacute; đồng ch&iacute; Thượng &uacute;y Đỗ Đ&igrave;nh Dần, Trung &uacute;y Đỗ Quang Hưng-c&aacute;n bộ ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng đường sắt, đường bộ TP. HCM, đồng ch&iacute; L&acirc;m Mỹ Trinh-Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị được dẫn dắt một c&aacute;ch h&agrave;i hước bởi đồng ch&iacute; Đỗ Văn Hưng. C&aacute;c bạn trẻ tham gia được trang bị kỹ lưỡng kiến thức về c&aacute;c quy định v&agrave; mức xử phạt trong Luật giao th&ocirc;ng đường sắt v&agrave; đường bộ. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;ch ứng ph&oacute; khi c&oacute; &ugrave;n tắc tại trường học, ng&atilde; tư, v&ograve;ng xoay, hay khi c&oacute; tai nạn xảy ra cũng được truyền đạt tận t&igrave;nh, nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn điều phối tốt nhất những ng&agrave;y học sinh c&aacute;c tỉnh đổ về th&agrave;nh phố thi Đại học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, chương tr&igrave;nh c&oacute; rất nhiều đọan phim ngắn tuy&ecirc;n truyền về việc đội mũ bảo hiểm, kh&ocirc;ng rượu bia khi l&aacute;i xe, hay hậu quả của tại nạn giao th&ocirc;ng rất sinh động, l&ocirc;i cuốn, tạo hứng th&uacute; cho c&aacute;c bạn tham gia. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c t&igrave;nh huống &ugrave;n tắc v&agrave; tai nạn đều được minh họa bằng m&ocirc; h&igrave;nh r&otilde; r&agrave;ng, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, gi&uacute;p c&aacute;c bạn tiếp thu một c&aacute;ch tốt nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, những thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi v&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh sẽ được tập huấn chuy&ecirc;n s&acirc;u trong những đợt sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&Acirc;M HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;