Hội nghị tập huấn an toàn giao thông: "Phản ứng nhanh trên mọi nẻo đường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với rất nhiều đợt tập huấn đ&oacute;n ch&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện, chiều 21/5/2015 tại hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM, buổi Hội nghị &ldquo;Tập huấn cho c&aacute;c đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n T&igrave;nh nguyện về tuy&ecirc;n truyền đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng; c&aacute;c kỹ năng sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c dự &aacute;n n&acirc;ng cấp mở rộng quốc lộ 1A&rdquo; nhằm gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh lực lượng hỗ trợ đắc lực cho cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng trong những ng&agrave;y cao điểm sắp tới.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia buổi tập huấn c&oacute; đồng ch&iacute; Thượng &uacute;y Đỗ Đ&igrave;nh Dần, Trung &uacute;y Đỗ Quang Hưng-c&aacute;n bộ ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng đường sắt, đường bộ TP. HCM, đồng ch&iacute; L&acirc;m Mỹ Trinh-Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị được dẫn dắt một c&aacute;ch h&agrave;i hước bởi đồng ch&iacute; Đỗ Văn Hưng. C&aacute;c bạn trẻ tham gia được trang bị kỹ lưỡng kiến thức về c&aacute;c quy định v&agrave; mức xử phạt trong Luật giao th&ocirc;ng đường sắt v&agrave; đường bộ. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;ch ứng ph&oacute; khi c&oacute; &ugrave;n tắc tại trường học, ng&atilde; tư, v&ograve;ng xoay, hay khi c&oacute; tai nạn xảy ra cũng được truyền đạt tận t&igrave;nh, nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn điều phối tốt nhất những ng&agrave;y học sinh c&aacute;c tỉnh đổ về th&agrave;nh phố thi Đại học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, chương tr&igrave;nh c&oacute; rất nhiều đọan phim ngắn tuy&ecirc;n truyền về việc đội mũ bảo hiểm, kh&ocirc;ng rượu bia khi l&aacute;i xe, hay hậu quả của tại nạn giao th&ocirc;ng rất sinh động, l&ocirc;i cuốn, tạo hứng th&uacute; cho c&aacute;c bạn tham gia. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c t&igrave;nh huống &ugrave;n tắc v&agrave; tai nạn đều được minh họa bằng m&ocirc; h&igrave;nh r&otilde; r&agrave;ng, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, gi&uacute;p c&aacute;c bạn tiếp thu một c&aacute;ch tốt nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, những thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi v&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh sẽ được tập huấn chuy&ecirc;n s&acirc;u trong những đợt sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&Acirc;M HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;