Tổng kết Chương trình Huấn luyện phát triển nhân cách tuổi Teen 2015

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;y 7/6, Lễ trưởng th&agrave;nh v&agrave; trao bằng chứng nhận chương tr&igrave;nh huấn luyện Học k&igrave; Qu&acirc;n đội v&agrave; kĩ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội đ&atilde; tổ chức tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 6 ng&agrave;y c&ugrave;ng nhau tham gia kh&oacute;a huấn luyện Học k&igrave; Qu&acirc;n đội tại trường Qu&acirc;n sự Qu&acirc;n đo&agrave;n 4, hơn 100 em học vi&ecirc;n đ&atilde; n&oacute;i lời chia tay nhau trong sự x&uacute;c động, c&oacute; cả những giọt nước mắt lăn d&agrave;i tr&ecirc;n m&aacute; của c&aacute;c em khi sắp phải rời xa c&aacute;c thầy c&ocirc;, bạn b&egrave; m&agrave; m&igrave;nh c&ugrave;ng chung sống, học tập v&agrave; r&egrave;n luyện trong 1 tuần.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức đ&atilde; trao bằng chứng nhận cho tất cả 127 em học vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 9 bạn học vi&ecirc;n xuất sắc nhất được chọn để trao huy chương v&agrave; giấy khen từ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (NVHTN), đơn vị tổ chức chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Nguyễn Hồng L&acirc;m, Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo v&agrave; r&egrave;n luyện kĩ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội NVHTN, phải rời xa gia đ&igrave;nh, c&aacute;c em sẽ được sống như một người qu&acirc;n nh&acirc;n thật sự. Việc học tập trong m&ocirc;i trường qu&acirc;n ngũ gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; được rất nhiều kĩ năng sống, r&egrave;n luyện những t&aacute;c phong chuẩn mực, x&acirc;y dựng tinh thần đo&agrave;n kết trong một tập thể với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt hơn 127 em học vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ sống tại TP. HCM m&agrave; c&ograve;n đến từ c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận kh&aacute;c như B&igrave;nh Phước, Đồng Nai, B&igrave;nh Thuận, B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch trong dịp h&egrave; d&agrave;nh cho c&aacute;c em học sinh, qua đ&oacute; nhằm r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển nh&acirc;n c&aacute;ch cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;