Tổng kết Chương trình Huấn luyện phát triển nhân cách tuổi Teen 2015

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;y 7/6, Lễ trưởng th&agrave;nh v&agrave; trao bằng chứng nhận chương tr&igrave;nh huấn luyện Học k&igrave; Qu&acirc;n đội v&agrave; kĩ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội đ&atilde; tổ chức tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 6 ng&agrave;y c&ugrave;ng nhau tham gia kh&oacute;a huấn luyện Học k&igrave; Qu&acirc;n đội tại trường Qu&acirc;n sự Qu&acirc;n đo&agrave;n 4, hơn 100 em học vi&ecirc;n đ&atilde; n&oacute;i lời chia tay nhau trong sự x&uacute;c động, c&oacute; cả những giọt nước mắt lăn d&agrave;i tr&ecirc;n m&aacute; của c&aacute;c em khi sắp phải rời xa c&aacute;c thầy c&ocirc;, bạn b&egrave; m&agrave; m&igrave;nh c&ugrave;ng chung sống, học tập v&agrave; r&egrave;n luyện trong 1 tuần.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức đ&atilde; trao bằng chứng nhận cho tất cả 127 em học vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 9 bạn học vi&ecirc;n xuất sắc nhất được chọn để trao huy chương v&agrave; giấy khen từ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (NVHTN), đơn vị tổ chức chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Nguyễn Hồng L&acirc;m, Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo v&agrave; r&egrave;n luyện kĩ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội NVHTN, phải rời xa gia đ&igrave;nh, c&aacute;c em sẽ được sống như một người qu&acirc;n nh&acirc;n thật sự. Việc học tập trong m&ocirc;i trường qu&acirc;n ngũ gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; được rất nhiều kĩ năng sống, r&egrave;n luyện những t&aacute;c phong chuẩn mực, x&acirc;y dựng tinh thần đo&agrave;n kết trong một tập thể với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt hơn 127 em học vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ sống tại TP. HCM m&agrave; c&ograve;n đến từ c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận kh&aacute;c như B&igrave;nh Phước, Đồng Nai, B&igrave;nh Thuận, B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch trong dịp h&egrave; d&agrave;nh cho c&aacute;c em học sinh, qua đ&oacute; nhằm r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển nh&acirc;n c&aacute;ch cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;