Liên hoan phim sinh viên TP.HCM: Công chiếu ngày đầu tiên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 11/12, tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du (Q.1, TP. HCM), Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP. HCM đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức buổi c&ocirc;ng chiếu đầu ti&ecirc;n của Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n TP. HCM lần 2 &ndash; năm 2015.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y chiếu đầu ti&ecirc;n c&oacute; 12 t&aacute;c phẩm đặc sắc của c&aacute;c bạn trẻ đến từ c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố như: ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH KHXH&amp;NV (ĐH Quốc gia TP. HCM), ĐH Kinh tế TP. HCM, ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing, ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những thước phim hay, trẻ trung, cảm động v&agrave; gi&agrave;u gi&aacute; trị nh&acirc;n văn đ&uacute;ng với tinh thần của Li&ecirc;n hoan phim năm nay: Những c&acirc;u chuyện đẹp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh về người thầy tận tụy, hết l&ograve;ng v&igrave; học sinh trong phim ngắn &ldquo;Người thầy năm ấy&rdquo; của nh&oacute;m l&agrave;m phim trường ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP. HCM, hay bức tranh cảm động về một S&agrave;i G&ograve;n đầy nghĩa t&igrave;nh trong t&aacute;c phẩm &ldquo;20 ng&agrave;n đồng&rdquo; của trường ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh. Ngo&agrave;i ra chắc chắn những kh&aacute;n giả c&oacute; thể nh&igrave;n thấy được ch&iacute;nh m&igrave;nh qua vấn nạn &ldquo;nghiện&rdquo; mạng x&atilde; hội trong phim &ldquo;Ngưng v&ocirc; cảm&rdquo; của nh&oacute;m Ph&oacute;ng vi&ecirc;n trẻ UFM &ndash; trường ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn C&ocirc;ng Dũng, đại diện nh&oacute;m Xưởng Xẩm &ndash; ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh cho biết, &yacute; tưởng để l&agrave;m n&ecirc;n t&aacute;c phẩm &ldquo;20 ng&agrave;n đồng&rdquo; của nh&oacute;m lấy từ một t&igrave;nh huống c&oacute; thật trong cuộc sống khi thấy một người bị giật mất những tấm v&eacute; số ngay tr&ecirc;n đường. Dũng hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của c&aacute;c kh&aacute;n giả sau khi xem phim.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 3 th&aacute;ng ph&aacute;t động, BTC Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n TP. HCM đ&atilde; nhận được 105 t&aacute;c phẩm dự thi của gần 30 trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; chọn ra 34 t&aacute;c phẩm xuất sắc nhất để c&ocirc;ng chiếu trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y 11, 13 v&agrave; 15/12 tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;