Liên hoan phim sinh viên TP.HCM: Công chiếu ngày đầu tiên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 11/12, tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du (Q.1, TP. HCM), Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP. HCM đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức buổi c&ocirc;ng chiếu đầu ti&ecirc;n của Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n TP. HCM lần 2 &ndash; năm 2015.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y chiếu đầu ti&ecirc;n c&oacute; 12 t&aacute;c phẩm đặc sắc của c&aacute;c bạn trẻ đến từ c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố như: ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH KHXH&amp;NV (ĐH Quốc gia TP. HCM), ĐH Kinh tế TP. HCM, ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing, ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những thước phim hay, trẻ trung, cảm động v&agrave; gi&agrave;u gi&aacute; trị nh&acirc;n văn đ&uacute;ng với tinh thần của Li&ecirc;n hoan phim năm nay: Những c&acirc;u chuyện đẹp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh về người thầy tận tụy, hết l&ograve;ng v&igrave; học sinh trong phim ngắn &ldquo;Người thầy năm ấy&rdquo; của nh&oacute;m l&agrave;m phim trường ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP. HCM, hay bức tranh cảm động về một S&agrave;i G&ograve;n đầy nghĩa t&igrave;nh trong t&aacute;c phẩm &ldquo;20 ng&agrave;n đồng&rdquo; của trường ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh. Ngo&agrave;i ra chắc chắn những kh&aacute;n giả c&oacute; thể nh&igrave;n thấy được ch&iacute;nh m&igrave;nh qua vấn nạn &ldquo;nghiện&rdquo; mạng x&atilde; hội trong phim &ldquo;Ngưng v&ocirc; cảm&rdquo; của nh&oacute;m Ph&oacute;ng vi&ecirc;n trẻ UFM &ndash; trường ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn C&ocirc;ng Dũng, đại diện nh&oacute;m Xưởng Xẩm &ndash; ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh cho biết, &yacute; tưởng để l&agrave;m n&ecirc;n t&aacute;c phẩm &ldquo;20 ng&agrave;n đồng&rdquo; của nh&oacute;m lấy từ một t&igrave;nh huống c&oacute; thật trong cuộc sống khi thấy một người bị giật mất những tấm v&eacute; số ngay tr&ecirc;n đường. Dũng hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của c&aacute;c kh&aacute;n giả sau khi xem phim.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 3 th&aacute;ng ph&aacute;t động, BTC Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n TP. HCM đ&atilde; nhận được 105 t&aacute;c phẩm dự thi của gần 30 trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; chọn ra 34 t&aacute;c phẩm xuất sắc nhất để c&ocirc;ng chiếu trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y 11, 13 v&agrave; 15/12 tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 được điễn ra vào ngày 21/9.

;