Liên hoan phim sinh viên TP.HCM: Công chiếu ngày đầu tiên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 11/12, tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du (Q.1, TP. HCM), Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP. HCM đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức buổi c&ocirc;ng chiếu đầu ti&ecirc;n của Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n TP. HCM lần 2 &ndash; năm 2015.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y chiếu đầu ti&ecirc;n c&oacute; 12 t&aacute;c phẩm đặc sắc của c&aacute;c bạn trẻ đến từ c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố như: ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH KHXH&amp;NV (ĐH Quốc gia TP. HCM), ĐH Kinh tế TP. HCM, ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing, ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những thước phim hay, trẻ trung, cảm động v&agrave; gi&agrave;u gi&aacute; trị nh&acirc;n văn đ&uacute;ng với tinh thần của Li&ecirc;n hoan phim năm nay: Những c&acirc;u chuyện đẹp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh về người thầy tận tụy, hết l&ograve;ng v&igrave; học sinh trong phim ngắn &ldquo;Người thầy năm ấy&rdquo; của nh&oacute;m l&agrave;m phim trường ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP. HCM, hay bức tranh cảm động về một S&agrave;i G&ograve;n đầy nghĩa t&igrave;nh trong t&aacute;c phẩm &ldquo;20 ng&agrave;n đồng&rdquo; của trường ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh. Ngo&agrave;i ra chắc chắn những kh&aacute;n giả c&oacute; thể nh&igrave;n thấy được ch&iacute;nh m&igrave;nh qua vấn nạn &ldquo;nghiện&rdquo; mạng x&atilde; hội trong phim &ldquo;Ngưng v&ocirc; cảm&rdquo; của nh&oacute;m Ph&oacute;ng vi&ecirc;n trẻ UFM &ndash; trường ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn C&ocirc;ng Dũng, đại diện nh&oacute;m Xưởng Xẩm &ndash; ĐH S&acirc;n khấu điện ảnh cho biết, &yacute; tưởng để l&agrave;m n&ecirc;n t&aacute;c phẩm &ldquo;20 ng&agrave;n đồng&rdquo; của nh&oacute;m lấy từ một t&igrave;nh huống c&oacute; thật trong cuộc sống khi thấy một người bị giật mất những tấm v&eacute; số ngay tr&ecirc;n đường. Dũng hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của c&aacute;c kh&aacute;n giả sau khi xem phim.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 3 th&aacute;ng ph&aacute;t động, BTC Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n TP. HCM đ&atilde; nhận được 105 t&aacute;c phẩm dự thi của gần 30 trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; chọn ra 34 t&aacute;c phẩm xuất sắc nhất để c&ocirc;ng chiếu trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y 11, 13 v&agrave; 15/12 tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;