Bình Thạnh : Liên Đội tiểu học Thanh Đa tổ chức sinh hoạt chủ điểm “ Rạng ngời trang sử Đội ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 26/2/2016. Li&ecirc;n Đội tiểu học Thanh Đa đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng buổi sinh hoạt chủ điểm chủ đề Rạng ngời trang Sử Đội tại chi Đội Võ Thị Sáu. Tới tham dự c&oacute; c&aacute;i ban đại diện Ban chỉ huy Chi Đội c&aacute;c lớp bạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi sinh hoạt chủ điểm, thầy Tổng phụ tr&aacute;ch đ&atilde; nhắc lại c&aacute;c kiến thức về Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội, lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. Sau đ&oacute; thầy đ&atilde; cho c&aacute;c bạn thi kiến thức trắc nghiệm. Buổi sinh hoạt diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi s&ocirc;i động. Nhằm tuyển chọn ra c&aacute;c bạn c&oacute; kiến thức s&acirc;u rộng. Để chuẩn bị bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết cuộc thi RẠNG NGỜI TRANG SỬ ĐỘI do Li&ecirc;n Đội sẽ tổ chức trong th&aacute;ng 4 sắp tới nhằm kỷ niệm 75 năm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đội ( 15/5/1941 - 14/5/2016 ).&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;