Bình Thạnh : Liên Đội tiểu học Thanh Đa tổ chức sinh hoạt chủ điểm “ Rạng ngời trang sử Đội ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 26/2/2016. Li&ecirc;n Đội tiểu học Thanh Đa đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng buổi sinh hoạt chủ điểm chủ đề Rạng ngời trang Sử Đội tại chi Đội Võ Thị Sáu. Tới tham dự c&oacute; c&aacute;i ban đại diện Ban chỉ huy Chi Đội c&aacute;c lớp bạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi sinh hoạt chủ điểm, thầy Tổng phụ tr&aacute;ch đ&atilde; nhắc lại c&aacute;c kiến thức về Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội, lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. Sau đ&oacute; thầy đ&atilde; cho c&aacute;c bạn thi kiến thức trắc nghiệm. Buổi sinh hoạt diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi s&ocirc;i động. Nhằm tuyển chọn ra c&aacute;c bạn c&oacute; kiến thức s&acirc;u rộng. Để chuẩn bị bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết cuộc thi RẠNG NGỜI TRANG SỬ ĐỘI do Li&ecirc;n Đội sẽ tổ chức trong th&aacute;ng 4 sắp tới nhằm kỷ niệm 75 năm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đội ( 15/5/1941 - 14/5/2016 ).&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;