Gò Vấp: Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ năm học 2015 – 2016 tại trường THCS Gò Vấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 75 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2016) v&agrave; kỷ niệm 126 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. S&aacute;ng ng&agrave;y 16/5, Li&ecirc;n đội trường THCS G&ograve; Vấp đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm học 2015 - 2016.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những năm qua, c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n Li&ecirc;n đội Trường THCS G&ograve; Vấp đ&atilde; ph&aacute;t huy truyền thống của lớp lớp đội vi&ecirc;n đi trước, nỗ lực phấn đấu vươn l&ecirc;n d&agrave;nh nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập, tu dưỡng, r&egrave;n luyện đạo đức, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi. Đặc biệt l&agrave; việc triển khai thực hiện tốt c&aacute;c chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi trong từng năm học.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, c&ocirc; Trịnh Thị Nhung &ndash; Tổng phụ tr&aacute;ch đội nh&agrave; trường l&ecirc;n th&ocirc;ng qua quyết định c&ocirc;ng nhận Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm học 2015 &ndash; 2016. Nh&agrave; trường đ&atilde; trao tặng giấy khen v&agrave; qu&agrave; cho 17 em đội vi&ecirc;n l&agrave; ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu cấp trường v&agrave; trao giấy chứng nhận ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cho 710 em đội vi&ecirc;n, đ&acirc;y l&agrave; những Đội vi&ecirc;n xuất sắc, con ngoan tr&ograve; giỏi, Đội vi&ecirc;n t&iacute;ch cực của c&aacute;c Chi đội thuộc Li&ecirc;n đội G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn Trần Thị Thanh Ng&acirc;n - Chi đội trưởng lớp 7/1 đại diện cho 710 bạn ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ l&ecirc;n ph&aacute;t biểu cảm nghĩ v&agrave; hứa sẽ lu&ocirc;n cố gắng phấn đấu hơn nữa, ph&aacute;t huy những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được, sửa chữa những thiếu s&oacute;t tiếp tục ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n để m&atilde;i xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan tr&ograve; giỏi, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ. C&ocirc; Nguyễn Tưởng Nga &ndash; B&iacute; thư chi bộ/ Hiệu trưởng nh&agrave; trường ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n l&agrave; Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; nhắn nhủ c&aacute;c em cần cố gắng phấn đấu hơn nữa trong học tập v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, đưa hoạt động nh&agrave; trường ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi lễ diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m v&agrave; nhiều &yacute; nghĩa. Ch&uacute;c cho c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n l&agrave; những mầm non tương lai của đất nước lu&ocirc;n chăm ngoan học giỏi v&agrave; lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o, hoạt động của Đội.&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;