Phú Nhuận: Tìm kiếm tài năng nhí năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối ng&agrave;y 27/5/2016 vừa qua, Nh&agrave; thiếu nhi Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức V&ograve;ng chung kết Hội thi &ldquo;T&igrave;m kiếm t&agrave;i năng nh&iacute;&rdquo; năm 2016. Đến tham dự c&oacute; anh Phạm Ngọc Quy&ecirc;n, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố; chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n - Ph&oacute; trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận ủy; anh Trần Nguyễn Quang Hiển - Quận ủy vi&ecirc;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Ph&uacute; Nhuận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi &ldquo;T&igrave;m kiếm t&agrave;i năng nh&iacute;&rdquo; năm 2016 đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi từ v&ograve;ng sơ kết với hơn 30 tiết mục đăng k&yacute; tham gia, qua sự tranh t&agrave;i đầy h&agrave;o hứng, t&agrave;i năng của c&aacute;c th&iacute; sinh nh&iacute;, 18 tiết mục xuất sắc nhất đ&atilde; v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Trong đ&ecirc;m thi chung kết, 18 th&iacute; sinh l&agrave; 18 m&agrave;u sắc t&agrave;i năng kh&aacute;c nhau đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng chung cho hội thi; ti&ecirc;u biểu c&oacute; em L&ecirc; Minh Kh&ocirc;i với t&agrave;i năng biểu diễn đ&agrave;n sến, em Nguyễn Ho&agrave;ng Nguy&ecirc;n với t&agrave;i năng biểu diễn đ&agrave;n violon, em Nguyễn Kh&aacute;nh Duy&ecirc;n với t&agrave;i năng biểu diễn đ&agrave;n piano,&hellip; v&agrave; c&ograve;n nhiều t&agrave;i năng kh&aacute;c như m&uacute;a, h&aacute;t, nhảy hiện đại cũng được biểu diễn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Tiet%20muc%20bieu%20dien%20dan%20Sen_zpsc6whrdui.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Tiet%20muc%20bieu%20dien%20tai%20nang%20Hat_zps7tzifmzt.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết quả, ban tổ chức đ&atilde; trao 3 giải A, 3 giải B, 3 giải C v&agrave; 9 giải Khuyến kh&iacute;ch cho 18 th&iacute; sinh xuất sắc trong v&ograve;ng chung kết của hội thi, đồng thời trao giải phong tr&agrave;o cho trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ đ&atilde; c&oacute; nhiều th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết nhiều nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Tong%20ket%20va%20trao%20giai%20hoi%20thi_zpsanmtpnlw.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;