Thủ Đức: Đoàn phường Hiệp Bình Phước tổ chức khai mạc hè cho thiếu nhi và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thực hiện kế hoạch số 71/ KH-UBND ng&agrave;y 20 th&aacute;ng 5 năm 2016 của UBND phường Hiệp B&igrave;nh Phước về việc tổ chức c&aacute;c hoạt động h&egrave; 2016 với chủ đề &quot;Tự h&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&quot;. Với tinh thần to&agrave;n x&atilde; hội c&ugrave;ng g&oacute;p phần chăm lo tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được hưởng một m&ugrave;a h&egrave; &quot;Vui - Khỏe - L&agrave;nh mạnh - An to&agrave;n - Bổ &iacute;ch - Tiết kiệm&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25739/2.jpg" style="height:540px; width:720px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25739/4.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 29/5/2016 tại 6 khu phố đồng loạt tổ chức khai mạc h&egrave; cho thiếu nhi v&agrave; ph&aacute;t động th&aacute;ng H&agrave;nh động v&igrave; trẻ em. Tổ chức c&aacute;c tr&ograve; chơi vui nhộn , hấp dẫn; triển khai phiếu đăng k&yacute; sinh hoạt h&egrave; v&agrave; hướng dẫn c&aacute;c em về c&aacute;c điểm sinh hoạt h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25739/5.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hoạt động thu h&uacute;t 2243 em ra tham gia sinh hoạt. Sau lễ khai mạc, ban chỉ đạo h&egrave; phường đ&atilde; ph&aacute;t 2.243 quần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi với tổng số tiền 35.612.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25739/3.jpg" style="height:405px; width:720px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;Sau lễ khai mạc h&egrave;, Ban chỉ đạo h&egrave; phường cũng đề ra nhiều hoạt động thiết thực, Hội thi, Hội diễn nhằm&nbsp;tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi để c&aacute;c em thiếu nhi được vui chơi, giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh trong dịp h&egrave;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Ngọc Hạnh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;