Thủ Đức: Rèn luyện thể dục thể thao vì một mùa hè an toàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y đầu h&egrave; 2016, BCH Đo&agrave;n phường Linh Xu&acirc;n đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động gi&uacute;p thanh thiếu nhi r&egrave;n luyện sức khỏe bằng nhiều hoạt động thể dục thể thao, thu h&uacute;t tr&ecirc;n 300 em thiếu nhi tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25890/rqwrw.jpg" style="height:524px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vừa qua, BCH Đo&agrave;n phường tổ chức Hội thi Tr&ograve; chơi vận động h&egrave; với 4 m&ocirc;n thi đấu: vượt chướng ngaị vật, nhảy bao bố, chuyền b&oacute;ng tiếp sức v&agrave; k&eacute;o co, tạo được sự tham gia t&iacute;ch cực, đo&agrave;n kết v&agrave; vui vẻ giữa thiếu nhi 5 khu phố. Kết quả, KP3 xuất sắc đạt giải I, KP5 giải II, KP2 giải III, KP1 &amp; KP4 đạt giải KK.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25890/trao%20gi%E1%BA%A3i.JPG" style="height:700px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, giải b&oacute;ng đ&aacute; mini U14 cũng đ&atilde; khởi động thu h&uacute;t tr&ecirc;n 50 cầu thủ nh&iacute;, đam m&ecirc; với b&oacute;ng đ&aacute; tham gia nhiệt t&igrave;nh. Giải đấu diễn ra c&ocirc;ng bằng, kh&aacute;ch quan v&agrave; tạo được sự đo&agrave;n kết trong 5 khu phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25890/c%C3%A1c%20c%E1%BA%A7u%20th%E1%BB%A7%20nh%C3%AD%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20gi%E1%BB%9D%20thi%20%C4%91%E1%BA%A5u.JPG" style="height:700px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&egrave; l&agrave; dịp để c&aacute;c em thiếu nhi r&egrave;n luyện sức khỏe chuẩn bị cho 1 năm học mới sắp đến. C&aacute;c hoạt động trong h&egrave; được BCH Đo&agrave;n phường ch&uacute; trọng v&agrave; tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; thật vui - an to&agrave;n v&agrave; tiết kiệm.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Hồng Thủy</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;