Bình Thạnh : Liên Đội tiểu học Thanh Đa đã tổ chức buổi lễ hưởng ứng phát động chủ đề năm học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thực hiện chỉ đạo của hội Đồng Đội về việc tổ chức lễ hưởng ứng ph&aacute;t động chủ đề năm học 2016 - 2017 với chủ đề &quot; Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm &quot; S&aacute;ng ng&agrave;y 5/9/2016 Li&ecirc;n Đội tiểu học Thanh Đa đ&atilde; tổ chức buổi lễ hưởng ứng ph&aacute;t động chủ đề năm học. Thầy Tổng phụ tr&aacute;ch đ&atilde; đọc b&agrave;i ph&aacute;t biểu lễ hưởng ứng chủ đề năm học 2016 - 2017 xoay quanh c&aacute;c y&ecirc;u cầu của 4 chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội: </span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tự h&agrave;o truyền thống - tiếp bước cha anh, </span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Học tập s&aacute;ng tạo - vương tới tương la</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">i, R&egrave;n luyện chăm ngoan - thiếu nhi sẵn s&agrave;ng, L&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt - hoa thơm d&acirc;ng B&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26723/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ngo&agrave;i ra thầy Tổng phụ tr&aacute;ch cũng đ&atilde; giới thiệu tới to&agrave;n Li&ecirc;n Đội c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non cấp Li&ecirc;n Đội l&agrave;: Trao tặng 5 g&oacute;c học tập v&agrave; 20 b&agrave;n học cho học sinh ngh&egrave;o tại Li&ecirc;n Đội v&agrave; Li&ecirc;n Đội kết nghĩa ở ngoại th&agrave;nh. Trị gi&aacute; 20.000.000 đồng qua h&igrave;nh thức kế hoạch nhỏ v&agrave; nu&ocirc;i heo đất. </span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tiếp theo bạn Nguyễn Phương Thảo - Chi Đội 5.7 - Li&ecirc;n Đội ph&oacute; l&ecirc;n hứa quyết t&acirc;m thực hiện tốt phong tr&agrave;o Đội v&agrave; cố gắng phấn đấu để đạt được Li&ecirc;n Đội 3 tốt. Ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">kết th&uacute;c buổi lễ hưởng ứng. Thầy v&agrave; tr&ograve; Li&ecirc;n Đội tiểu học Thanh Đa c&ugrave;ng h&ocirc; to t&ecirc;n chủ đề năm học &quot; Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm &quot; c&ugrave;ng h&aacute;t theo v&agrave;i h&aacute;t. &quot; thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam &quot;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>VŨ H&Ugrave;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;