Bình Thạnh : Liên Đội tiểu học Thanh Đa đã tổ chức buổi lễ hưởng ứng phát động chủ đề năm học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thực hiện chỉ đạo của hội Đồng Đội về việc tổ chức lễ hưởng ứng ph&aacute;t động chủ đề năm học 2016 - 2017 với chủ đề &quot; Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm &quot; S&aacute;ng ng&agrave;y 5/9/2016 Li&ecirc;n Đội tiểu học Thanh Đa đ&atilde; tổ chức buổi lễ hưởng ứng ph&aacute;t động chủ đề năm học. Thầy Tổng phụ tr&aacute;ch đ&atilde; đọc b&agrave;i ph&aacute;t biểu lễ hưởng ứng chủ đề năm học 2016 - 2017 xoay quanh c&aacute;c y&ecirc;u cầu của 4 chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội: </span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tự h&agrave;o truyền thống - tiếp bước cha anh, </span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Học tập s&aacute;ng tạo - vương tới tương la</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">i, R&egrave;n luyện chăm ngoan - thiếu nhi sẵn s&agrave;ng, L&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt - hoa thơm d&acirc;ng B&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26723/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ngo&agrave;i ra thầy Tổng phụ tr&aacute;ch cũng đ&atilde; giới thiệu tới to&agrave;n Li&ecirc;n Đội c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non cấp Li&ecirc;n Đội l&agrave;: Trao tặng 5 g&oacute;c học tập v&agrave; 20 b&agrave;n học cho học sinh ngh&egrave;o tại Li&ecirc;n Đội v&agrave; Li&ecirc;n Đội kết nghĩa ở ngoại th&agrave;nh. Trị gi&aacute; 20.000.000 đồng qua h&igrave;nh thức kế hoạch nhỏ v&agrave; nu&ocirc;i heo đất. </span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tiếp theo bạn Nguyễn Phương Thảo - Chi Đội 5.7 - Li&ecirc;n Đội ph&oacute; l&ecirc;n hứa quyết t&acirc;m thực hiện tốt phong tr&agrave;o Đội v&agrave; cố gắng phấn đấu để đạt được Li&ecirc;n Đội 3 tốt. Ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">kết th&uacute;c buổi lễ hưởng ứng. Thầy v&agrave; tr&ograve; Li&ecirc;n Đội tiểu học Thanh Đa c&ugrave;ng h&ocirc; to t&ecirc;n chủ đề năm học &quot; Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm &quot; c&ugrave;ng h&aacute;t theo v&agrave;i h&aacute;t. &quot; thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam &quot;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>VŨ H&Ugrave;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;