Bình Thạnh: Trao tặng phương tiện mưu sinh cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 60 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2016) v&agrave; thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn khởi nghiệp&rdquo;, ng&agrave;y 20/10/2016, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận B&igrave;nh Thạnh tổ chức trao tặng phương tiện mưu sinh l&agrave; tủ sửa chữa đồng hồ cho anh Ng&ocirc; Anh Tuấn &ndash; Hội vi&ecirc;n Hội LHTN phường 3.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/10/27051/Trao%20tang%20phuong%20tien%20muu%20sinh.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Ng&ocirc; Anh Tuấn l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n &ndash; Hội, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o th&agrave;nh t&iacute;ch chung của địa phương. Tủ sửa chữa đồng hồ n&agrave;y sẽ gi&uacute;p anh c&oacute; được nguồn thu nhập ổn định cho gia đ&igrave;nh v&agrave; tiếp th&ecirc;m nghị lực cho anh vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THANH B&Igrave;NH</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;