Chủ tịch Fidel Castro – Người bạn lớn của Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(12, 12, 12)">Chủ tịch Fidel Castro l&atilde;nh đạo Cuba trong 5 thập kỉ v&agrave; l&agrave; người nắm giữ cương vị đứng đầu quốc gia l&acirc;u thứ ba tr&ecirc;n thế giới, chỉ sau Nữ ho&agrave;ng Elizabeth của Anh v&agrave; Quốc vương qu&aacute; cố của Th&aacute;i Lan Bhumibol Adulyadej. &Ocirc;ng tạm thời chuyển giao quyền lực cho em trai Raul hồi th&aacute;ng 7/2006 sau khi trải qua phẫu thuật ruột. Việc chuyển giao quyền lực đ&atilde; được tiến h&agrave;nh ch&iacute;nh thức v&agrave;o năm 2008.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">C</span><span style="color:rgb(12, 12, 12)">hủ tịch Fidel Castro đ&atilde; 3 lần tới thăm Việt Nam. Từ ng&agrave;y 12 đến 17/9/1973 khi cuộc kh&aacute;ng chiến của d&acirc;n tộc ta vẫn đang trong giai đoạn &aacute;c liệt, Chủ tịch Fidel Castro đ&atilde; vượt nửa v&ograve;ng tr&aacute;i đất đến Việt Nam, v&agrave;o v&ugrave;ng tuyến lửa Quảng Trị. &Ocirc;ng l&agrave; nguy&ecirc;n thủ đầu ti&ecirc;n v&agrave; duy nhất thăm v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng tại tỉnh Quảng Trị, ngay v&agrave;o thời điểm cuộc chiến vẫn c&ograve;n khốc liệt v&agrave;o th&aacute;ng 9/1973.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(12, 12, 12)">V&agrave;o th&aacute;ng 12 năm 1995, &ocirc;ng Fidel Castro thăm Việt Nam. Sau nghi thức đ&oacute;n tiếp, &ocirc;ng đ&atilde; hội đ&agrave;m với Tổng B&iacute; thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước L&ecirc; Đức Anh v&agrave; Thủ tướng V&otilde; Văn Kiệt. Năm 2003, &ocirc;ng Fidel Castro sang thăm Việt Nam lần thứ ba. Trong chuyến thăm n&agrave;y, &ocirc;ng cũng đ&atilde; đến thăm Đại tướng V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p ở nh&agrave; ri&ecirc;ng.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(12, 12, 12)">C&aacute;c bạn c&oacute; thể t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro <a href="http://special.tienphong.vn/special/4/w/fidel_castro_nguoi_co_anh_huong_bac_nhat_thoi_dai.htm"><em><u>tại đ&acirc;y</u></em></a>.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(12, 12, 12)">BBT</span></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;