Chủ tịch Fidel Castro – Người bạn lớn của Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(12, 12, 12)">Chủ tịch Fidel Castro l&atilde;nh đạo Cuba trong 5 thập kỉ v&agrave; l&agrave; người nắm giữ cương vị đứng đầu quốc gia l&acirc;u thứ ba tr&ecirc;n thế giới, chỉ sau Nữ ho&agrave;ng Elizabeth của Anh v&agrave; Quốc vương qu&aacute; cố của Th&aacute;i Lan Bhumibol Adulyadej. &Ocirc;ng tạm thời chuyển giao quyền lực cho em trai Raul hồi th&aacute;ng 7/2006 sau khi trải qua phẫu thuật ruột. Việc chuyển giao quyền lực đ&atilde; được tiến h&agrave;nh ch&iacute;nh thức v&agrave;o năm 2008.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">C</span><span style="color:rgb(12, 12, 12)">hủ tịch Fidel Castro đ&atilde; 3 lần tới thăm Việt Nam. Từ ng&agrave;y 12 đến 17/9/1973 khi cuộc kh&aacute;ng chiến của d&acirc;n tộc ta vẫn đang trong giai đoạn &aacute;c liệt, Chủ tịch Fidel Castro đ&atilde; vượt nửa v&ograve;ng tr&aacute;i đất đến Việt Nam, v&agrave;o v&ugrave;ng tuyến lửa Quảng Trị. &Ocirc;ng l&agrave; nguy&ecirc;n thủ đầu ti&ecirc;n v&agrave; duy nhất thăm v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng tại tỉnh Quảng Trị, ngay v&agrave;o thời điểm cuộc chiến vẫn c&ograve;n khốc liệt v&agrave;o th&aacute;ng 9/1973.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(12, 12, 12)">V&agrave;o th&aacute;ng 12 năm 1995, &ocirc;ng Fidel Castro thăm Việt Nam. Sau nghi thức đ&oacute;n tiếp, &ocirc;ng đ&atilde; hội đ&agrave;m với Tổng B&iacute; thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước L&ecirc; Đức Anh v&agrave; Thủ tướng V&otilde; Văn Kiệt. Năm 2003, &ocirc;ng Fidel Castro sang thăm Việt Nam lần thứ ba. Trong chuyến thăm n&agrave;y, &ocirc;ng cũng đ&atilde; đến thăm Đại tướng V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p ở nh&agrave; ri&ecirc;ng.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(12, 12, 12)">C&aacute;c bạn c&oacute; thể t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro <a href="http://special.tienphong.vn/special/4/w/fidel_castro_nguoi_co_anh_huong_bac_nhat_thoi_dai.htm"><em><u>tại đ&acirc;y</u></em></a>.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(12, 12, 12)">BBT</span></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;