Hơn 200 bạn nhỏ hào hứng tham gia ngày hội “Khoa học với đời sống”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 2/4, ng&agrave;y hội &ldquo;Khoa học với đời sống&rdquo; năm 2017 với chủ đề &ldquo;Nh&agrave; sinh học nhỏ tuổi&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP.HCM thu h&uacute;t hơn 200 bạn nhỏ tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28071/IMG_4510.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em nhỏ tham gia&nbsp;phần thi Lắp đặt hệ sinh th&aacute;i c&aacute; cảnh.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn nhỏ hiện đang sinh hoạt tại hệ thống Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n Th&agrave;nh đ&atilde; được học những b&agrave;i học bổ &iacute;ch như hiểu nguy&ecirc;n l&yacute; vận h&agrave;nh của bộ lọc, thiết kế một hồ c&aacute; sinh th&aacute;i sao cho khoa học, r&egrave;n luyện được kỹ năng ghi nhớ nhanh, vận dụng kiến thức khoa học để l&yacute; giải những hiện tượng xuất hiện ở th&iacute; nghiệm, t&igrave;m hiểu những hiện tượng sinh học tự nhi&ecirc;n, ph&aacute;t huy được khả năng s&aacute;ng tạo v&agrave; năng khiếu thẩm mỹ của m&igrave;nh,&hellip; th&ocirc;ng qua c&aacute;c phần thi Lắp đặt hệ sinh th&aacute;i c&aacute; cảnh, Kh&aacute;m ph&aacute; thế giới sinh học, Tranh gh&eacute;p nổi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Bảo Ch&iacute; (trường Trung học Thực h&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, Q.5) chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, em tham gia ng&agrave;y hội n&agrave;y. Khi tham gia ng&agrave;y hội, em được quen với nhiều bạn mới c&oacute; chung niềm đam m&ecirc; y&ecirc;u th&iacute;ch khoa học giống em, học hỏi những kiến thức mới b&ecirc;n ngo&agrave;i s&aacute;ch vở. Nhất định lần tổ chức sau em sẽ tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ng&agrave;y hội &ldquo;Khoa học v&agrave; đời sống&rdquo; c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động bổ &iacute;ch v&agrave; l&yacute; th&uacute; kh&aacute;c như giao lưu &ldquo;Nh&agrave; sinh học nhỏ tuổi&rdquo; gi&uacute;p c&aacute;c bạn nhỏ trao đổi kiến thức với anh chị trong c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m H&oacute;a học đến từ c&aacute;c trường ĐH trong Th&agrave;nh phố hay đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao kỳ thi Sinh học quốc tế; biểu diễn v&agrave; hướng dẫn thực h&agrave;nh c&aacute;c th&iacute; nghiệm sinh học như: m&ocirc; h&igrave;nh trồng rau sạch tại nh&agrave;, nhuộm m&agrave;u cho hoa,&hellip; qua những th&iacute; nghiệm sinh học; kh&aacute;m ph&aacute; sinh học với c&aacute;c tr&ograve; chơi Điệp vi&ecirc;n nh&iacute;, Th&aacute;p H&agrave; Nội, Bảy sắc cầu vồng, ph&acirc;n biệt c&aacute;c loại b&uacute;n,&hellip; Bạn Thanh Ng&acirc;n (trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Q.5) cho biết: &ldquo;Th&ocirc;ng qua những b&agrave;i học thực tế, gần gũi với đời sống, c&aacute;c em nhỏ sẽ tiếp thu những kiến thức khoa học kh&ocirc; khan nhanh hơn. Bản th&acirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh khi hướng dẫn, được nh&igrave;n c&aacute;c em h&agrave;o hứng cũng cảm thấy rất vui&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội do Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố tổ chức với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao &yacute; thức, khuyến kh&iacute;ch tinh thần s&aacute;ng tạo cho c&aacute;c em, t&igrave;m kiếm những &yacute; tưởng mới, s&aacute;ng kiến ứng dụng trong cuộc sống. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2017).</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY - L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Anh Phạm Hồng Sơn được bầu làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2012-2017 tại hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn lần thứ 22 hôm nay 20-6, với 100% số phiếu tán thành.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhằm tạo sân chơi giao lưu giữa thiếu nhi các phường trên địa bàn với nhau, giúp các em bộc lộ năng khiếu nghệ thuật cũng như thỏa sức sáng tạo, được thống nhất của Ban chỉ đạo sinh hoạt hè Quận 8, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè cụm thi đua số IV (Phường 13, 14, 15, 16) tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ đề ”Nét vẽ xanh” lần 1 năm 2017.

;