Bình Tân: Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Trị Đông lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 được Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng tổ chức trọn ng&agrave;y 16/4. Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Nguyễn Hữu Ph&uacute;c, B&iacute; thư Đảng uỷ phường; Phạm Ho&agrave;ng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng uỷ phường, Chủ tịch HĐND phường; Phạm Hạnh Thủy, Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ tịch UBND phường c&ugrave;ng đại diện ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể phường v&agrave; 80 đại biểu đại diện cho 404 đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội l&agrave; dịp để tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; những mặt th&agrave;nh c&ocirc;ng cũng như hạn chế cần khắc phục của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2012-2017, bầu chọn những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đủ ti&ecirc;u chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia Ban chấp h&agrave;nh để l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 v&agrave; bầu chọn Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận lần III, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017-2022 l&agrave; 13 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu 7 đồng ch&iacute; ch&iacute;nh thức, 2 dự khuyết dự Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận lần III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng bầu trực tiếp B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ mới l&agrave; đồng ch&iacute; Tằng M&agrave;nh Chướng. Trong phi&ecirc;n họp Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường lần thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ Đo&agrave;n phường l&agrave; 2 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu đồng ch&iacute; Nguyễn H&agrave; Tr&agrave; My, giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n phường khen thưởng cho 10 tập thể, 6 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường nhiệm kỳ 2012-2017 v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2012-2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28150/ra mat btd.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&atilde;nh đạo Quận Đo&agrave;n v&agrave; phường tặng hoa ch&uacute;c mừng Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mai Vy</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;