Cùng thay “áo mới” cho ảnh đại diện chào mừng Đại hội Đoàn Thành phố lần X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần X, tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&atilde;y c&ugrave;ng nhau thay &ldquo;&aacute;o mới&rdquo; cho c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội để ch&agrave;o đ&oacute;n một ng&agrave;y hội lớn của tuổi trẻ th&agrave;nh phố nh&eacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để thực hiện điều n&agrave;y, c&aacute;c bạn h&atilde;y l&agrave;m theo c&aacute;c bước sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 1: Click v&agrave;o link&nbsp;<a href="https://khunghinh.frapho.com/frame/610" target="_blank">https://khunghinh.frapho.com/frame/610</a>&nbsp;để lựa chọn &quot;chiếc &aacute;o&quot; bạn th&iacute;ch<br /> Bước 2: Chọn tấm h&igrave;nh lung linh nhất, trong trang phục &aacute;o thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&agrave;ng tốt&nbsp;<br /> Bước 3: Lồng h&igrave;nh v&agrave;o v&agrave; chỉnh k&iacute;ch thước ph&ugrave; hợp<br /> Bước 4: Xuất h&igrave;nh v&agrave; đổi ngay ảnh đại diện mới&nbsp;<br /> Bước 5: Đ&iacute;nh k&egrave;m hashtag&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/daihoix?source=feed_text&amp;story_id=1484168515006280">#DaihoiX</a><br /> Bước 6: Like những ảnh đại diện kh&aacute;c v&agrave; chia sẻ th&ocirc;ng tin n&agrave;y đến nhiều người</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để biết th&ecirc;m chi tiết, c&aacute;c bạn c&oacute; thể truy cập v&agrave;o <a href="https://www.facebook.com/thanhdoanthanhphohochiminh/">trang cộng đồng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</a> v&agrave; l&agrave;m theo hướng dẫn nh&eacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&acirc;y giờ, ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng thay &ldquo;&aacute;o mới&rdquo; cho ảnh đại diện nh&eacute; c&aacute;c bạn!</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;