Gò Vấp: Vòng chung kết hội thi Cán bộ Đoàn giỏi khối trường học năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 08/10/2017, v&agrave;o l&uacute;c 18h tại trường THPT Nguyễn C&ocirc;ng Trứ đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết Hội thi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n giỏi khối trường học năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29526/IMG_0046.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự v&ograve;ng chung kết Hội thi về ph&iacute;a l&atilde;nh đạo quận c&oacute; đồng ch&iacute;: Trần Thị Thanh Nh&agrave;n &ndash; UVTV &ndash; Trưởng Ban D&acirc;n vận&nbsp; Quận Ủy, đồng ch&iacute;: Phạm Trung Hiếu &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, c&ugrave;ng hơn 60 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n từ khu vực trường học tham dự v&ograve;ng chung kết cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm n&acirc;ng cao chất lượng, năng lực v&agrave; kiến thức của c&aacute;n bộ đo&agrave;n khối trường học năm 2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Hội thi &ldquo; C&aacute;n bộ Đo&agrave;n giỏi khối trường học năm 2017&rdquo;. Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi hấp dẫn, ban tổ chức cuộc thi đ&atilde; lựa chọn ra 10 gương mặt điễn h&igrave;nh v&agrave; xuất sắc nhất của cuộc thi để bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng chung kết của cuộc thi 10 th&iacute; sinh xuất sắc nhất đ&atilde; thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u d&aacute;nh cho Đo&agrave;n trong c&aacute;c phần thi của ban tổ chức v&agrave; những c&acirc;u hỏi của ban gi&aacute;m khảo đưa ra.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết Hội thi diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi s&ocirc;i nổi. Kết th&uacute;c hội thi, xin ch&uacute;c mừng bạn Nguyễn Trần Th&agrave;nh Vinh đến từ trường THPT Trần Hưng Đạo đ&atilde; xuất sắc vượt qua c&aacute;c bạn th&iacute; sinh trong v&ograve;ng chung kết của cuộc thi để d&agrave;nh được giải nhất Hội thi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n giỏi khối trường học năm 2017.&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;