Nhà Bè: Hội nghị lần Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XI mở rộng, nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 19/10/2017, Ban Thường vụ Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI mở rộng, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Ph&ograve;ng Truyền thống Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29604/IMG_5642.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội nghị c&oacute; sự hiện diện của Đ/c Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đại diện c&aacute;c ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Nguyễn Văn Tiến &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Lộm - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đ/c L&ecirc; Văn Hoa - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy v&agrave; Đ/c Nguyễn V&otilde; Quốc Cao &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; Thư Huyện Đo&agrave;n; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 22 đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Huyện Nh&agrave; B&egrave; qu&yacute; IV năm 2017. Đồng thời, trao quyết định nh&acirc;n sự B&iacute; thư cho Đ/c Nguyễn Kiều Thu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n giữ chức danh B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn tin: Th&uacute;y Diễm - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện đo&agrave;n Nh&agrave;&nbsp;B&egrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;