Công nghệ điện tử trong điểm danh tại Đại hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 11/11, 443 đại biểu đ&atilde; tham dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 tại Hội trường Th&agrave;nh phố (Quận 3). Điểm đặc biệt của Đại hội năm nay ch&iacute;nh l&agrave; điểm danh bằng thẻ&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px">m&atilde; QR code.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29800/DSC_0790.JPG" style="height:533px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29800/IMG_6889.JPG" style="height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức đ&atilde; chuẩn bị 6 m&aacute;y qu&eacute;t m&atilde; vạch tạo sự thuận lợi trong c&ocirc;ng t&aacute;c điểm danh đại biểu. Đồng thời, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đ&atilde; triển khai&nbsp;</span>ứng dụng điện thoại di động (app mobile) về Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang chủ của ứng dụng được thiết kế như 01 tờ b&aacute;o điện tử c&oacute; thể đăng v&agrave; dẫn đường link từ c&aacute;c trang tin điện tử kh&aacute;c, đăng c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o viết về đại hội, c&aacute;c văn bản của đại hội c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, video clip v&agrave; c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng đại hội. Ứ</span>ng dụng được thiết kế cho c&aacute;c điện thoại di động c&oacute; hệ điều h&agrave;nh IOS (iphone) v&agrave; Android (samsung, LG, HTC&hellip;). Ri&ecirc;ng c&aacute;c điện thoại di động Blackberry c&oacute; thể tải phần mềm li&ecirc;n kết với Android để sử dụng.&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể xem Đại hội đ&atilde; mang hơi thở của c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, tiếp cận với sự s&aacute;ng tạo, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;