Công nghệ điện tử trong điểm danh tại Đại hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 11/11, 443 đại biểu đ&atilde; tham dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 tại Hội trường Th&agrave;nh phố (Quận 3). Điểm đặc biệt của Đại hội năm nay ch&iacute;nh l&agrave; điểm danh bằng thẻ&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px">m&atilde; QR code.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29800/DSC_0790.JPG" style="height:533px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29800/IMG_6889.JPG" style="height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức đ&atilde; chuẩn bị 6 m&aacute;y qu&eacute;t m&atilde; vạch tạo sự thuận lợi trong c&ocirc;ng t&aacute;c điểm danh đại biểu. Đồng thời, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đ&atilde; triển khai&nbsp;</span>ứng dụng điện thoại di động (app mobile) về Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang chủ của ứng dụng được thiết kế như 01 tờ b&aacute;o điện tử c&oacute; thể đăng v&agrave; dẫn đường link từ c&aacute;c trang tin điện tử kh&aacute;c, đăng c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o viết về đại hội, c&aacute;c văn bản của đại hội c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, video clip v&agrave; c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng đại hội. Ứ</span>ng dụng được thiết kế cho c&aacute;c điện thoại di động c&oacute; hệ điều h&agrave;nh IOS (iphone) v&agrave; Android (samsung, LG, HTC&hellip;). Ri&ecirc;ng c&aacute;c điện thoại di động Blackberry c&oacute; thể tải phần mềm li&ecirc;n kết với Android để sử dụng.&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể xem Đại hội đ&atilde; mang hơi thở của c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, tiếp cận với sự s&aacute;ng tạo, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;