Sôi nổi Liên hoan văn nghệ STHC Music Festival 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 02/12/2017, v&ograve;ng loại Li&ecirc;n hoan Văn nghệ&nbsp;<em>&ldquo; </em>STHC Music Festival năm 2017&rdquo; với chủ đề &ldquo;KICK OFF &ndash; SỰ KHỞI ĐẦU&rdquo;. diễn ra tại s&acirc;n trường.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29959/Tiet muc nhay.JPG" style="height:385px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh n&agrave;y nhằm tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ, ph&aacute;t huy tinh thần giao lưu, học hỏi, đẩy mạnh phong tr&agrave;o học ngoại ngữ trong sinh vi&ecirc;n. Ban Gi&aacute;m khảo Hội thi gồm: C&ocirc; Lương Thanh Thảo, Ph&oacute; Hiệu trưởng &ndash; Thầy Đặng Quốc H&ograve;a, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng; Mr. Harold Mainguy, Chuy&ecirc;n gia ẩm thực - Canada.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; được sự hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh của qu&iacute; thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. C&oacute; 35 tiết mục đ&atilde; tham dự Li&ecirc;n hoan gồm nhiều thể loại: đơn ca, song ca, m&uacute;a, nhảy hiện đại, d&acirc;n vũ, thời trang &hellip;Tất cả c&aacute;c tiết mục đều được sinh vi&ecirc;n của trường biểu diễn bằng tiếng Anh. được tập luyện d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu đầy m&agrave;u sắc s&ocirc;i động, tươi trẻ. C&oacute; 15 tiết mục lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết , trong đ&oacute; c&oacute; 5 tiết tiết mục được BAN Gi&aacute;m khảo đồng &yacute; ngay sau khi tr&igrave;nh diễn. Chương tr&igrave;nh Chung kết sẽ được tr&igrave;nh diễn v&agrave;o ng&agrave;y 16/12/2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết hợp với chương tr&igrave;nh văn nghệ l&agrave; chương tr&igrave;nh r&uacute;t thăm tr&uacute;ng thưởng s&ocirc;i động với 20 m&oacute;n qu&agrave; hữu dụng như: N&oacute;n bảo hiểm, Ba l&ocirc;.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29959/trao giai.JPG" style="height:397px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017 sắp kh&eacute;p lại với nhiều th&agrave;nh quả bằng sự cố gắng của tập thể thầy c&ocirc;, CB-CNV v&agrave;&nbsp; v&agrave; sinh vi&ecirc;n trường STHC, chuẩn bị đ&oacute;n ch&agrave;o năm mới 2018 với nhiều thắng lợi mới. <strong>STHC Music Festival</strong>&nbsp;được tổ chức kết hợp với Chợ phi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n h&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng nh&acirc;n dịp cuối năm,&nbsp; thật sự l&agrave; ng&agrave;y hội tưng bừng của trường Saigontourist.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>H.Đ.N.T</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;