Sôi nổi Liên hoan văn nghệ STHC Music Festival 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 02/12/2017, v&ograve;ng loại Li&ecirc;n hoan Văn nghệ&nbsp;<em>&ldquo; </em>STHC Music Festival năm 2017&rdquo; với chủ đề &ldquo;KICK OFF &ndash; SỰ KHỞI ĐẦU&rdquo;. diễn ra tại s&acirc;n trường.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29959/Tiet muc nhay.JPG" style="height:385px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh n&agrave;y nhằm tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ, ph&aacute;t huy tinh thần giao lưu, học hỏi, đẩy mạnh phong tr&agrave;o học ngoại ngữ trong sinh vi&ecirc;n. Ban Gi&aacute;m khảo Hội thi gồm: C&ocirc; Lương Thanh Thảo, Ph&oacute; Hiệu trưởng &ndash; Thầy Đặng Quốc H&ograve;a, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng; Mr. Harold Mainguy, Chuy&ecirc;n gia ẩm thực - Canada.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; được sự hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh của qu&iacute; thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. C&oacute; 35 tiết mục đ&atilde; tham dự Li&ecirc;n hoan gồm nhiều thể loại: đơn ca, song ca, m&uacute;a, nhảy hiện đại, d&acirc;n vũ, thời trang &hellip;Tất cả c&aacute;c tiết mục đều được sinh vi&ecirc;n của trường biểu diễn bằng tiếng Anh. được tập luyện d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu đầy m&agrave;u sắc s&ocirc;i động, tươi trẻ. C&oacute; 15 tiết mục lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết , trong đ&oacute; c&oacute; 5 tiết tiết mục được BAN Gi&aacute;m khảo đồng &yacute; ngay sau khi tr&igrave;nh diễn. Chương tr&igrave;nh Chung kết sẽ được tr&igrave;nh diễn v&agrave;o ng&agrave;y 16/12/2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết hợp với chương tr&igrave;nh văn nghệ l&agrave; chương tr&igrave;nh r&uacute;t thăm tr&uacute;ng thưởng s&ocirc;i động với 20 m&oacute;n qu&agrave; hữu dụng như: N&oacute;n bảo hiểm, Ba l&ocirc;.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29959/trao giai.JPG" style="height:397px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017 sắp kh&eacute;p lại với nhiều th&agrave;nh quả bằng sự cố gắng của tập thể thầy c&ocirc;, CB-CNV v&agrave;&nbsp; v&agrave; sinh vi&ecirc;n trường STHC, chuẩn bị đ&oacute;n ch&agrave;o năm mới 2018 với nhiều thắng lợi mới. <strong>STHC Music Festival</strong>&nbsp;được tổ chức kết hợp với Chợ phi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n h&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng nh&acirc;n dịp cuối năm,&nbsp; thật sự l&agrave; ng&agrave;y hội tưng bừng của trường Saigontourist.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>H.Đ.N.T</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;