Quận 1: Tuyên dương đoàn viên Quận 1 dũng cảm bắt cướp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o l&uacute;c 20g45 ng&agrave;y 30/1/2018, đồng ch&iacute; L&ecirc; Nguyễn Trường Th&agrave;nh &ndash; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n phường Đa Kao, quận 1 trong l&uacute;c đi l&agrave;m nhiệm vụ th&igrave; nghe tiếng tri h&ocirc; cướp của người d&acirc;n tr&ecirc;n đường Nguyễn Văn Cừ, phường 3, Quận 5. </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Th&agrave;nh đ&atilde; chạy theo v&agrave; dũng cảm truy đuổi v&agrave; bắt gọn t&ecirc;n cướp.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30241/27847757_1812018928836534_972393530_n.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:454px; width:528px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua điều tra ban đầu được biết, đối tượng bị bắt t&ecirc;n l&agrave; Tăng Kim Thinh, sinh năm 1994, thường tr&uacute; tại Quận 3. Đối tượng Thinh khai nhận đ&atilde; sử dụng xe m&aacute;y, l&agrave;m mờ biển số, cướp giật 1 điện thoại Iphone 7 của một thanh ni&ecirc;n đang nghe điện thoại b&ecirc;n đường. Hiện tang vật v&agrave; đối tượng đ&atilde; được b&agrave;n giao cho C&ocirc;ng an phường 3, quận 5 xử l&yacute; theo quy định.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30241/traotang.jpg" style="height:578px; width:591px" />&#39;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ghi nhận điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng Bằng khen cho đồng ch&iacute;&nbsp;</span>L&ecirc; Nguyễn Trường Th&agrave;nh<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc n&ecirc;u tr&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CẨM VI&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;