Quận 7: Hội thao "Tiên phong, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Nhằm kỷ niệm 43 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); kỷ niệm 132 năm ng&agrave;y Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2018); kỷ niệm 128 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/51890 - 19/5/2018). S&aacute;ng ng&agrave;y 29/4/2018 Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận 7 phối hợp với Trung t&acirc;m thể dục thể thao&nbsp;Quận 7 tổ chức Hội thao Giao lưu cờ tướng Quận 7 - năm 2018 chủ đề &quot;Ti&ecirc;n phong, r&egrave;n luyện sức khỏe theo gương B&aacute;c Hồ vĩ đại&quot;&nbsp;</span>tại địa điểm: VUA CAF&Eacute; SẠCH 20 đừơng số 2 phừơng T&acirc;n Kiểng, Quận 7.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; l&agrave;nh mạnh, kh&ocirc;ng gian giải tr&iacute; sau những ng&agrave;y học tập v&agrave; l&agrave;m việc căng thẳng. Qua đ&oacute; tạo m&ocirc;i trường giao lưu học hỏi v&agrave; hiểu biết lẫn nhau g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nếp sống văn h&oacute;a l&agrave;nh mạnh. Cũng từ đ&oacute; t&igrave;m kiếm t&agrave;i năng mới cho ng&agrave;nh thể thao quận 7.&nbsp;Danh s&aacute;ch c&aacute;c kỳ thủ thi đấu với Đặc cấp LẠI L&Yacute; HUYNH Đương kim V&ocirc; địch Quốc Gia 2018:&nbsp;Nguy&ecirc;̃n Khánh Trình (Thanh ni&ecirc;n Quận 7), Phạm L&ecirc; Tu&acirc;́n&nbsp; (Thanh ni&ecirc;n Quận 7), Nguy&ecirc;̃n Văn Dũ&nbsp; (Thanh ni&ecirc;n Quận 7), Phan trọng T&iacute;n ( Hội qu&aacute;n Vua caf&eacute; sạch), L&ecirc; Văn Thiệu ( Hội qu&aacute;n Vua caf&eacute; sạch), Ph&ugrave;ng Quang Tuấn (Hội qu&aacute;n Vua caf&eacute; sạch), Ng&ocirc; Quốc H&ugrave;ng ( Hội qu&aacute;n Vua caf&eacute; sạch), Trần văn Dũng (CLB cờ Kỳ Phong), Tạ Tiến Tuấn (CLB cờ Kỳ Phong), Nguyễn Trực Thuận (CLB cờ quận 3), Phạm Đức Huy (Kỳ hội qu&aacute;n), Huỳnh Xu&acirc;n Lai ( Phường T&acirc;n Kiểng Quận 7), Vũ Thanh Li&ecirc;m (Phường T&acirc;n phong Quận 7), Vũ kh&aacute;nh Tường Nam(Phường T&acirc;n Quy Quận 7), Vũ Thanh Quy (Phường T&acirc;n thuận T&acirc;y Quận 7), Nguyễn Trọng Qu&yacute; (Phường T&acirc;n Hưng Quận 7), B&ugrave;i Duy Trọng (Phường Ph&uacute; Thuận Quận 7), Phạm Vũ Huy ( CLB cờ Quận 3), Phạm Ch&iacute; Trung (Thanh ni&ecirc;n Quận 7), Mai Trường Kh&aacute;nh&nbsp;(Thanh ni&ecirc;n Quận 7). Kết quả c&oacute; 7 người&nbsp;h&ograve;a, 13 người&nbsp;thua, trong 7 người&nbsp;h&ograve;a c&oacute; em Phạm Đức Huy l&agrave; v&ocirc; địch U18 Quốc gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30640/31460909_341278516394507_1486541795222355968_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30640/31437533_341278899727802_8901128281382715392_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30640/31562300_341278883061137_876836844996657152_n.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30640/31444988_341278959727796_6737834854471172096_n.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi giao lưu cờ tướng được tổ chức thiết thực tr&ecirc;n tinh thần đo&agrave;n kết, x&acirc;y dựng tạo được s&acirc;n chơi v&agrave; nơi giao lưu cho mọi lứa tuổi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 19/10, vòng chung kết và trao giải liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Agile Việt Nam
;