Thanh niên công nhân Thành phố chung sức xây dựng văn minh đô thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng&nbsp;Th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2018 đồng thời ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện chủ trương của Th&agrave;nh phố về ph&ograve;ng, chống ch&aacute;y nổ trong Nh&acirc;n d&acirc;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực &nbsp;đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y &amp; Chữa ch&aacute;y, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh Nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Quận Đo&agrave;n 3 tổ chức Lễ ra qu&acirc;n k&yacute; li&ecirc;n tịch thực hiện chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y c&ugrave;ng h&agrave;nh động.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề&nbsp;&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố chung sức x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;, chương tr&igrave;nh với nhiều nội dung thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa g&oacute;p phần hỗ trợ cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3 v&agrave;o ng&agrave;y 13/05/2018.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại buổi lễ, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch v&agrave; c&ugrave;ng ph&aacute;t động ra qu&acirc;n thực hiện c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3 như trao tặng 20 phần qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; 10 b&igrave;nh chữa ch&aacute;y x&aacute;ch tay v&agrave; ph&aacute;t cẩm nang tuy&ecirc;n truyền, tổ chức tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, kỹ năng tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; sự cố xảy ra, sử dụng gas an to&agrave;n cho người d&acirc;n tại khu chung cư 218 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đồng thời, tham gia&nbsp;thực hiện cải tạo, b&oacute; gọn hệ thống lưới điện hạ thế, c&aacute;p th&ocirc;ng tin v&agrave; lắp c&aacute;c bộ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập đồng thời dọn vệ sinh tạo mảng xanh tại Chung cư 218 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu v&agrave; Tuyến hẻm 148 L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng, Quận 3 nhằm đảm bảo mỹ quan, an to&agrave;n n&acirc;ng cao đời sống sinh hoạt cho người d&acirc;n tại đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Một số h&igrave;nh ảnh hoạt động trong Lễ ra qu&acirc;n:</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_0149.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_0176.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3416.JPG" style="height:332px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3377.JPG" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3438.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN KHƯƠNG</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;