Anh CSGT tử tế và 'miếng ngọt lọt tận xương'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TTO -&quot;Miếng ngọt lọt tận xương&quot;, chuyện anh cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng &acirc;n cần với d&acirc;n chắc t&ocirc;i sẽ c&ograve;n nhớ m&atilde;i.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30715/ca.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vừa qua, t&ocirc;i đi xe m&aacute;y từ x&atilde; Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc về TP Nam Định (tỉnh Nam Định) để giải quyết c&ocirc;ng việc gia đ&igrave;nh. Khi đến khu vực Dốc Lốc th&igrave; gặp một tổ tuần tra cơ động của cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng đang l&agrave;m nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước khi chuyển hướng xe, t&ocirc;i đ&atilde; bật đ&egrave;n xinhan xin đường. Khi xe xuống hết dốc th&igrave; một anh cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng tiến ra giơ gậy chỉ huy giao th&ocirc;ng b&aacute;o hiệu cho t&ocirc;i dừng lại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i từ từ tấp xe v&agrave;o b&ecirc;n đường. Sau c&aacute;i ch&agrave;o theo đ&uacute;ng điều lệnh, anh cảnh s&aacute;t liền nhoẻn miệng cười v&agrave; bảo: &quot;Xin lỗi b&aacute;c cho ch&aacute;u kiểm tra giấy tờ xe&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thấy giấy tờ xe t&ocirc;i hợp lệ, đủ cả theo quy định của ph&aacute;p luật, anh cảnh s&aacute;t đưa trả lại cho t&ocirc;i v&agrave; vẫn nụ cười tr&ecirc;n m&ocirc;i, anh bảo: &quot;Cảm ơn b&aacute;c đ&atilde; tạo điều kiện cho ch&uacute;ng ch&aacute;u thi h&agrave;nh nhiệm vụ, nhưng khi b&aacute;c chuyển hướng xe kh&ocirc;ng bật đ&egrave;n xinhan rất nguy hiểm cho ch&iacute;nh b&aacute;c v&agrave; những người đi đường kh&aacute;c&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&uacute;c n&agrave;y t&ocirc;i kiểm tra lại mới biết l&agrave; đ&egrave;n xinhan xe m&igrave;nh bị ch&aacute;y từ khi n&agrave;o rồi! T&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh bảo: &quot;Th&agrave;nh thật xin lỗi ch&uacute;, lỗi n&agrave;y l&agrave; do t&ocirc;i chủ quan, kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n kiểm tra an to&agrave;n của xe n&ecirc;n kh&ocirc;ng biết đ&egrave;n xinhan xe m&igrave;nh bị ch&aacute;y từ khi n&agrave;o. R&otilde; r&agrave;ng l&uacute;c n&atilde;y chuyển hướng xe t&ocirc;i đ&atilde; bật đ&egrave;n rồi m&agrave;&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vẫn nụ cười tr&ecirc;n m&ocirc;i, anh cảnh s&aacute;t liền bảo: &quot;Th&ocirc;i mời b&aacute;c đi, c&aacute;ch đ&acirc;y một đoạn c&oacute; cửa h&agrave;ng sửa chữa xe m&aacute;y, b&aacute;c h&atilde;y bớt ch&uacute;t thời gian v&agrave;o đ&oacute; thay c&aacute;i b&oacute;ng đ&egrave;n đ&atilde; bị ch&aacute;y để đi cho an to&agrave;n. Ch&uacute;c b&aacute;c may mắn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về nh&agrave;, t&ocirc;i kể lại chuyện thật vừa diễn ra với vợ, c&aacute;c con, ch&aacute;u nh&agrave; t&ocirc;i. B&agrave; nh&agrave; t&ocirc;i cười bảo: &quot;&Ocirc;ng thấy chưa, gi&agrave; rồi m&agrave; t&iacute;nh nết vẫn cứ tuềnh to&agrave;ng như ng&agrave;y xưa. Trước khi đi đ&acirc;u kh&ocirc;ng chịu kiểm tra xe cộ cho cẩn thận thể n&agrave;o cũng c&oacute; bữa tai vạ v&agrave;o th&acirc;n&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thật l&agrave; &quot;miếng ngọt lọt tận xương&quot;, chuyện anh cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng &acirc;n cần với d&acirc;n n&agrave;y chắc t&ocirc;i sẽ c&ograve;n nhớ m&atilde;i.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">MY MY (B&aacute;o Tuổi trẻ)</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;