Quận Đoàn Thủ Đức Lễ bàn giao nhà tình bạn tại 450/10 Tô Ngọc Vân, khu phố 4, phường Tam Phú, Q. Thủ Đức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nhằm cụ thể h&oacute;a nghị quyết đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2017-2022. Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi quận Thủ Đức năm 2018 với chủ đề &ldquo;Năm tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;. Qua đ&oacute; kịp thời quan t&acirc;m, chia sẻ đồng h&agrave;nh với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30758/1%20(3).jpg" style="height:675px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ng&agrave;y 05/5/2018 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Thường trực Hội LHTN Việt Nam quận Thủ Đức phối hợp với khu đ&ocirc; thị Vạn Ph&uacute;c tổ chức lễ b&agrave;n giao &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; cho gia đ&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n Phạm Minh Thơ &ndash; Đo&agrave;n vi&ecirc;n phường Tam Ph&uacute; tại địa chỉ 450/10 T&ocirc; Ngọc V&acirc;n, khu phố 4, phường Tam Ph&uacute;, quận Thủ Đức. Đến tham dự buổi lễ trao tặng nh&agrave; c&oacute; sự hiện của đồng ch&iacute; Đ/c L&ecirc; Đ&igrave;nh Thắng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Quận, Đ/c Phan Anh Việt &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHNTN Việt Nam Quận c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường Tam Ph&uacute;, c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n của phường Tam Ph&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30758/1%20(4).jpg" style="height:675px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước đ&oacute; ng&agrave;y 21/4/2018 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Thường trực Hội LHTN Việt Nam quận Thủ Đức &nbsp;tổ chức lễ khởi c&ocirc;ng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;sửa chữa nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30758/2%20(1).jpg" style="height:675px; width:900px" /><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Về hiện trạng nh&agrave; trước khi x&acirc;y dựng chật hẹp, xuống cấp trầm trọng nhưng gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện sửa chữa; ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh rất kh&oacute; khăn, mẹ l&agrave; nguồn lao động ch&iacute;nh trong nh&agrave;.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&ugrave;ng với thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa nh&agrave;, Quận Đo&agrave;n, Hội LHTN Việt Nam Quận, &nbsp;Đo&agrave;n phường v&agrave; đơn vị t&agrave;i trợ đ&atilde; tặng nhiều vật dụng gia đ&igrave;nh thiết thực đ&aacute;p ứng nhu cầu cuộc sống của gia đ&igrave;nh. Tổng kinh ph&iacute; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&ecirc;n 31.500.000đ, trong đ&oacute; kinh ph&iacute; sửa chữa l&agrave; 25.000.000 đồng v&agrave; nhiều ng&agrave;y c&ocirc;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n địa phương tham gia thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30758/2%20(2).jpg" style="height:675px; width:900px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">X&uacute;c động trước sự quan v&agrave; hỗ trợ của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n cũng như Đo&agrave;n phường v&agrave; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; mạnh thường qu&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, mẹ của em Thơ b&agrave;y tỏ tại buổi lễ trao tặng nh&agrave; t&igrave;nh bạn: &ldquo;Trước đ&acirc;y, ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, ốm đau bệnh tật. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30758/2%20(5).jpg" style="height:960px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ng&ocirc;i nh&agrave; chật hẹp, đổ n&aacute;t kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện sửa chữa. Được sự quan t&acirc;m của của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n m&agrave; gia đ&igrave;nh t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một căn nh&agrave; mới, khang trang hơn&hellip;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30758/2%20(7).jpg" style="height:274px; width:206px" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30758/1%20(1).jpg" style="height:960px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Việc c&oacute; ng&ocirc;i nh&agrave; mới khang trang l&agrave; nguồn động vi&ecirc;n gi&uacute;p gia đ&igrave;nh em Thơ an t&acirc;m lao động sản xuất, học tập tham gia tốt hơn nữa c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội ở địa phương, cố gắng vươn l&ecirc;n, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của người Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>Huỳnh Sang</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;