Quận 7: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em - Quốc tế thiếu nhi 01/6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Với nhiều niềm vui mong muốn mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Ban chỉ đạo sinh hoạt H&egrave; Quận 7 đ&atilde; tổ chức Lễ ph&aacute;t động Th&aacute;ng h&agrave;nh động V&igrave; trẻ em - Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại Trung t&acirc;m Thể thao tổng hợp v&agrave; gi&aacute;o dục hướng nghiệp d&agrave;nh cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Tại chương tr&igrave;nh, Quận đ&atilde; trao 500 suất qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tại c&aacute;c Phường trực thuộc, trao 100 suất học kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong m&ugrave;a h&egrave; năm 2018.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, con em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thiếu nhi khuyết tật cũng được quan t&acirc;m đặc biệt v&agrave; trao tặng nhiều phần qu&agrave; hấp dẫn.<br /> C&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c em tiếp tục tham quan v&agrave; vui chơi giải tr&iacute; tại trung t&acirc;m với nhiều tr&ograve; chơi gi&aacute;o dục ph&ugrave; hợp lứa tuổi v&agrave; bổ &iacute;ch.<br /> Một m&ugrave;a h&egrave; dễ thương, vui, an to&agrave;n, bổ &iacute;ch đ&atilde; đến với c&aacute;c em.</p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30790/34016201_261509047740475_1837956912734273536_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30790/34133833_261509051073808_8080087665766039552_n.jpg" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;