Quận 7: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em - Quốc tế thiếu nhi 01/6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Với nhiều niềm vui mong muốn mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Ban chỉ đạo sinh hoạt H&egrave; Quận 7 đ&atilde; tổ chức Lễ ph&aacute;t động Th&aacute;ng h&agrave;nh động V&igrave; trẻ em - Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại Trung t&acirc;m Thể thao tổng hợp v&agrave; gi&aacute;o dục hướng nghiệp d&agrave;nh cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Tại chương tr&igrave;nh, Quận đ&atilde; trao 500 suất qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tại c&aacute;c Phường trực thuộc, trao 100 suất học kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong m&ugrave;a h&egrave; năm 2018.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, con em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thiếu nhi khuyết tật cũng được quan t&acirc;m đặc biệt v&agrave; trao tặng nhiều phần qu&agrave; hấp dẫn.<br /> C&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c em tiếp tục tham quan v&agrave; vui chơi giải tr&iacute; tại trung t&acirc;m với nhiều tr&ograve; chơi gi&aacute;o dục ph&ugrave; hợp lứa tuổi v&agrave; bổ &iacute;ch.<br /> Một m&ugrave;a h&egrave; dễ thương, vui, an to&agrave;n, bổ &iacute;ch đ&atilde; đến với c&aacute;c em.</p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30790/34016201_261509047740475_1837956912734273536_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30790/34133833_261509051073808_8080087665766039552_n.jpg" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;