Quận Thủ Đức: Ra quân Chiến dịch Hoa phượng đỏ và ngày Chủ nhật xanh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tập hợp v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; học sinh, c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng, g&oacute;p phần tham gia x&acirc;y dựng Quận Thủ Đức c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. S&aacute;ng ng&agrave;y 03/6/2018 Ban Chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng đỏ quận Thủ Đức tổ chức Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 13 v&agrave; ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 126 tại trường THPT Thủ Đức với sự tham gia của hơn 800 chiến sĩ đến từ c&aacute;c mặt trận trường học. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6330.JPG" style="width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại buổi lễ ra qu&acirc;n Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Quận tặng mỗi mặt trận 01 con heo đất để c&aacute;c mặt trận thực h&agrave;nh tiết kiệm bằng c&aacute;c h&igrave;nh thức vận động, thu gom s&aacute;ch b&aacute;o cũ, vật liệu cũ, chai nhựa, tiết kiệm kinh ph&iacute;&hellip; nhằm g&acirc;y quỹ gi&uacute;p đỡ trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; tổ chức hoạt động của đơn vị m&igrave;nh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6350.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Song song đ&oacute; để g&oacute;p phần ghi nhận những khoảnh khắc, kỷ niệm v&agrave; những h&igrave;nh ảnh &yacute; nghĩa từ chiến dịch hoa phượng đỏ năm 2018 Ban chỉ huy chiến dịch Hoa phượng đỏ quận Thủ Đức ra mắt đội h&igrave;nh &ldquo;Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Hoa phượng đỏ&rdquo; v&agrave; đội h&igrave;nh văn nghệ &ldquo;Tuổi Hoa ni&ecirc;n&rdquo; năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6355.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6365.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6377.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; Sau lễ c&aacute;c chiến sĩ tham gia v&agrave; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n như: b&ocirc;i, x&oacute;a mẫu quảng c&aacute;o sai quy định, thu gom 520 kg s&aacute;ch b&aacute;o cũ, ve chai g&acirc;y quỹ tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường B&igrave;nh Thọ, dọn vệ sinh ụ r&aacute;c ph&aacute;t sinh tai đường số 11 thu gom 1 tấn r&aacute;c thải, ph&aacute;t 500 tờ bướm tuy&ecirc;n truyền về ph&ograve;ng ngừa bệnh, tay, ch&acirc;n, miệng v&agrave; dịch bệnh sốt xuất huyết; d</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">iễu h&agrave;nh xe đạp bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_5095.JPG" style="height:533px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/34343415_255751815164393_3793909749754363904_n.jpg" style="height:533px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/c3d34883ef3701695826.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng chăm s&oacute;c sức khỏe học đường cho 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/1.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute;, l&agrave;m n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng của chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ hứa hẹn mở ra m&ocirc;i trường tập hợp v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ v&agrave; học sinh tại c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, đ&acirc;y l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh quận Thủ Đức r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỲNH SANG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;