Quận Thủ Đức: Ra quân Chiến dịch Hoa phượng đỏ và ngày Chủ nhật xanh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tập hợp v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; học sinh, c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng, g&oacute;p phần tham gia x&acirc;y dựng Quận Thủ Đức c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. S&aacute;ng ng&agrave;y 03/6/2018 Ban Chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng đỏ quận Thủ Đức tổ chức Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 13 v&agrave; ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 126 tại trường THPT Thủ Đức với sự tham gia của hơn 800 chiến sĩ đến từ c&aacute;c mặt trận trường học. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6330.JPG" style="width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại buổi lễ ra qu&acirc;n Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Quận tặng mỗi mặt trận 01 con heo đất để c&aacute;c mặt trận thực h&agrave;nh tiết kiệm bằng c&aacute;c h&igrave;nh thức vận động, thu gom s&aacute;ch b&aacute;o cũ, vật liệu cũ, chai nhựa, tiết kiệm kinh ph&iacute;&hellip; nhằm g&acirc;y quỹ gi&uacute;p đỡ trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; tổ chức hoạt động của đơn vị m&igrave;nh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6350.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Song song đ&oacute; để g&oacute;p phần ghi nhận những khoảnh khắc, kỷ niệm v&agrave; những h&igrave;nh ảnh &yacute; nghĩa từ chiến dịch hoa phượng đỏ năm 2018 Ban chỉ huy chiến dịch Hoa phượng đỏ quận Thủ Đức ra mắt đội h&igrave;nh &ldquo;Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Hoa phượng đỏ&rdquo; v&agrave; đội h&igrave;nh văn nghệ &ldquo;Tuổi Hoa ni&ecirc;n&rdquo; năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6355.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6365.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_6377.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; Sau lễ c&aacute;c chiến sĩ tham gia v&agrave; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n như: b&ocirc;i, x&oacute;a mẫu quảng c&aacute;o sai quy định, thu gom 520 kg s&aacute;ch b&aacute;o cũ, ve chai g&acirc;y quỹ tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường B&igrave;nh Thọ, dọn vệ sinh ụ r&aacute;c ph&aacute;t sinh tai đường số 11 thu gom 1 tấn r&aacute;c thải, ph&aacute;t 500 tờ bướm tuy&ecirc;n truyền về ph&ograve;ng ngừa bệnh, tay, ch&acirc;n, miệng v&agrave; dịch bệnh sốt xuất huyết; d</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">iễu h&agrave;nh xe đạp bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/IMG_5095.JPG" style="height:533px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/34343415_255751815164393_3793909749754363904_n.jpg" style="height:533px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/c3d34883ef3701695826.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng chăm s&oacute;c sức khỏe học đường cho 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30840/1.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute;, l&agrave;m n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng của chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ hứa hẹn mở ra m&ocirc;i trường tập hợp v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ v&agrave; học sinh tại c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, đ&acirc;y l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh quận Thủ Đức r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỲNH SANG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;