Lan tỏa hành động đẹp “Vì nụ cười em thơ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/6, khắp c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, c&aacute;c gian h&agrave;ng trải nghiệm, c&aacute;c s&acirc;n khấu &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&hellip; d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi. Đ&acirc;y l&agrave; những hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;V&igrave; nụ cười em thơ&rdquo; trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/1.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tại Quận 1, đội thi s&acirc;n chơi khoa học &acirc;m nhạc h&ocirc; slogan trong s&acirc;n chơi &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/2.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Biểu diễn &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc của đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG-2552.JPG" style="height:90%; width:90%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&acirc;n chơi thiếu nhi tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG_1644.JPG" style="height:90%; width:90%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG_1704.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">S&acirc;n chơi thiếu nhi tại huyện Cần Giờ.</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;