Lễ kết nạp Đảng viên mới - Bước trưởng thành cho một chặng đường phấn đấu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trong s&aacute;ng nay, ng&agrave;y 11/6/2018, tại Nh&agrave; lưu niệm số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m (Quận 5), nơi người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; từng sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc trước khi ra đi t&igrave;m đường cứu nước v&agrave;o ng&agrave;y 05/6/1911, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n tổ chức Lễ kết nạp 02 đảng vi&ecirc;n mới l&agrave; đ/c Nguyễn Kim Hồng &ndash; Chủ nhiệm CLB Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n Đo&agrave;n &ndash; Hội trường (SV khoa Gi&aacute;o dục Mầm non) v&agrave; đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như &ndash; UV BCH Đo&agrave;n trường (SV khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học), đ&acirc;y đều l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội nồng cốt, t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động của trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; l&agrave; chiến sĩ CDTN M&ugrave;a h&egrave; xanh nhiều năm liền. Buổi lễ diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng với sự tham dự của đ/c Nguyễn Thu Thủy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 1, đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2, đ/c Đặng Ho&agrave;ng Song Phương &ndash; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường c&ugrave;ng c&aacute;c c&aacute;c đ/c trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n trường, Qu&yacute; Thầy (C&ocirc;), c&aacute;c đ/c trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Hội khoa Gi&aacute;o dục Mầm non, Gi&aacute;o dục Tiểu học, Ban Chủ nhiệm CLB Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đ/c đảng vi&ecirc;n của Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Buổi lễ diễn ra v&agrave;o đ&uacute;ng dịp kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018) đ&atilde; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u nước, hun đ&uacute;c &yacute; ch&iacute; đấu tranh v&igrave; sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc cho tất cả c&aacute;c đ/c tham dự đặc biệt l&agrave; 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp. Tại buổi lễ đ/c T&agrave;o Hữu Đạt đ&atilde; trao quyết định kết nạp đến 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới, đồng thời qu&aacute;n triệt kỹ vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm cũng như những điều đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m. Sau khi tuy&ecirc;n thệ, 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự cảm ơn của m&igrave;nh đối với sự quan t&acirc;m, hỗ trợ, đồng h&agrave;nh của Qu&yacute; Thầy (C&ocirc;) v&agrave; mọi người xung quanh, đặc biệt l&agrave; Đo&agrave;n &ndash; Hội đ&atilde; tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c đ/c được r&egrave;n luyện, trưởng th&agrave;nh, từ đ&oacute; sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới để kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng mọi người cũng như đ&oacute;ng g&oacute;p cho tổ chức, đất nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kết th&uacute;c buổi lễ, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề tại đ&acirc;y nhằm gi&uacute;p c&aacute;c đ/c hiểu r&otilde; th&ecirc;m về giai đo&agrave;n h&igrave;nh th&agrave;nh tư tưởng v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước của Người, đặc biệt l&agrave; giai đoạn 1911 &ndash; 1941. Qua đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống đẹp, định hướng tinh thần y&ecirc;u nước, nhận thức ch&iacute;nh trị, h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng theo đ&uacute;ng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30868/image013.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Tin v&agrave; b&agrave;i: Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;