Mang yêu thương về huyện ngoại thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 250 chiến sĩ Hoa phượng đỏ từ c&aacute;c trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n, trường Trung cấp nghề tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 5 đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham gia chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo; do Ban chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Quận 5 tổ chức với những hoạt động như: an sinh x&atilde; hội, tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi cho thiếu nhi tại x&atilde; Hiệp Phước, Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31029/IMG_3451.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Lần đầu trải nghiệm l&agrave;m đường của c&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i theo ch&acirc;n 50 chiến sĩ nh&oacute;m 4 đến với tuyến hẻm 688, ấp 1. C&ocirc;ng việc của nh&oacute;m c&aacute;c bạn l&agrave; hỗ trợ lực lượng bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm. Chắc hẳn rằng đối với nhiều bạn, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n c&aacute;c bạn được tham gia trải nghiệm như vậy khi l&agrave;m chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Giờ đ&acirc;y, m&agrave;u đỏ của &aacute;o chiến sĩ đ&atilde; trải d&agrave;i tr&ecirc;n tuyến hẻm, c&aacute;c bạn đang c&ugrave;ng nhau đẩy những chiếc xe chở b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; kh&ocirc;ng kh&oacute; để bắt gặp h&igrave;nh ảnh của c&aacute;c chiến sĩ nữkh&ocirc;ng ngại bẩn, kh&ocirc;ng ngại vất vả để c&ugrave;ng nhau đẩy những chiếc xe kh&aacute; nặng với mong muốn c&oacute; thể g&oacute;p sức m&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh được con hẻm gi&uacute;p người d&acirc;n nơi đ&acirc;y c&oacute; thể đi lại một c&aacute;ch thuận tiện hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở đ&acirc;u đ&oacute; c&oacute; những tiếng h&aacute;t đồng thanh vang l&ecirc;n &ldquo;N&agrave;o anh em ta c&ugrave;ng nhau x&ocirc;ng pha, l&ecirc;n đ&agrave;ng.&nbsp;Kiếm nguồn tươi s&aacute;ng.&nbsp;Ta nguyện đồng l&ograve;ng điểm t&ocirc; non song. Từ nay ra sức anh t&agrave;i&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; tiếng h&aacute;t của c&aacute;c bạn chiến sĩ. C&aacute;c bạn h&aacute;t để qu&ecirc;n đi những mệt nhọc, h&aacute;t để tiếp động lực cho nhau, h&aacute;t để qu&ecirc;n đi c&aacute;i n&oacute;ng giữa trời trưa nắng. Chắc chắn rằng bất k&igrave; ai đ&atilde; từng một lần tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện khi nh&igrave;n thấy những h&igrave;nh ảnh n&agrave;y, nghe những c&acirc;u h&aacute;t kia th&igrave; ắt hẳn c&aacute;c bạn sẽ cảm thấy nhớ, nhớ những h&igrave;nh ảnh của ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh, của đồng đội m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o buổi chiều, Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Quận 5 phối hợp c&ugrave;ng Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ huyện Nh&agrave; B&egrave; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo;: tặng 01 bộ k&egrave;n đội cho Li&ecirc;n đội trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, 02 xe đạp cho em L&ecirc; Tấn T&agrave;i v&agrave; em Trần Kh&aacute;nh Huy, 100 phần dụng cụ học tập cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31029/IMG_3476.JPG" style="height:95%; width:95%" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&acirc;n chơi thiếu nhi vui nhộn trong chiều ngoại th&agrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, 250 bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ đến từ Quận 5 c&ograve;n tổ chức s&acirc;n chơi d&acirc;n gian cho thiếu nhi. S&acirc;n của Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a Thể thao x&atilde; Hiệp Phước đ&acirc;u đ&acirc;u cũng nghe thấy tiếng cười của c&aacute;c em thiếu nhi, của c&aacute;c bạn chiến sĩ. Tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi em n&agrave;o cũng được nhận qu&agrave; từ c&aacute;c anh chị vậy n&ecirc;n ai ai n&agrave;o cũng cảm thấy vui v&agrave; hứng th&uacute;. C&oacute; nhiều em thiếu nhi lần đầu ti&ecirc;n được tham gia s&acirc;n chơi như vậy n&ecirc;n c&aacute;c em cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng chỉ sau v&agrave;i ph&uacute;t, được c&aacute;c anh, chị chiến sĩ khuyến kh&iacute;ch, hướng dẫn c&aacute;ch chơi, c&aacute;c em trở n&ecirc;n mạnh dạn hơn kh&ocirc;ng c&ograve;n e ngại như trước đ&oacute; nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Trung Khang &ndash; chiến sĩ Hoa phượng đỏ trường THPT H&ugrave;ng Vương chia sẻ: &ldquo;Ng&agrave;y h&ocirc;m nay em v&agrave; c&aacute;c bạn được tham gia v&agrave;o rất nhiều hoạt động rất bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh v&agrave; gắn kết được tinh thần đồng đội của c&aacute;c bạn, tập cho c&aacute;c bạn tinh thần tự gi&aacute;c, tự nguyện&rdquo;. Ngo&agrave;i ra, Bạn Ng&ocirc; Trung Quốc &ndash; chiến sĩ Hoa phượng đỏTHPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong cho biết: &ldquo;H&ocirc;m nay d&ugrave; c&oacute; thấm mệt nhưng em đ&atilde; thấy được cuộc sống kh&oacute; khăn của những người ở nơi đ&acirc;y để m&igrave;nh cố sức gi&uacute;p họ hơnv&agrave; em học th&ecirc;m được &yacute; nghĩa của việc l&agrave;m t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;