Tuyên dương hành động đẹp của người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Phẩm chất&nbsp;<em>nghĩa t&igrave;nh, nh&acirc;n &aacute;i</em>&nbsp;dường như thấm đẫm trong mỗi con người Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; những h&agrave;nh động nhỏ nhưng ấm &aacute;p t&igrave;nh người, tạo n&ecirc;n sự lan tỏa lớn như việc l&agrave;m của hai chiến sĩ cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng gi&uacute;p người mẹ đưa đứa trẻ đang bệnh nặng đi cấp cứu giữa đường phố kẹt xe,....</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31067/csgt.png" style="font-size:14px; height:473px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>CSGT bế ch&aacute;u b&eacute; ngậm b&igrave;nh b&uacute; - Ảnh: Facebook Quang Ch&aacute;nh</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc l&agrave;m &yacute; nghĩa của thượng &uacute;y Vũ Đ&igrave;nh Nam v&agrave; trung &uacute;y Đo&agrave;n Tấn Ph&uacute; - Đội Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng T&acirc;n Sơn Nhất (PC 67) đ&atilde; được một người d&acirc;n quay lại đưa l&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Ngay lập tức đ&atilde; được chia sẻ rất nhiều, nhận được thiện cảm, sự y&ecirc;u qu&yacute; của mọi người trong nhiều tuần qua.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31067/IMG20180710155240%20-%20Copy.jpg" style="font-size:14px; height:326px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để những h&agrave;nh động đẹp giữa đời thường đ&oacute; được tiếp tục lan tỏa, chiều 10-7, thay mặt Ban Thường vụ&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Anh Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; đến trụ sở của Đội CSGT T&acirc;n Sơn Nhất trao tặng bằng khen, tuy&ecirc;n dương nghĩa cử đẹp của hai chiến sĩ trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31067/DSC07014.JPG" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Trung &uacute;y Đo&agrave;n Tấn Ph&uacute; - Đội Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng T&acirc;n Sơn Nhất (PC 67)​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi&ecirc;m tốn kể lại c&acirc;u chuyện, Anh Đo&agrave;n Tấn Ph&uacute; cho biết họ chỉ l&agrave;m một việc b&igrave;nh thường, tự nhi&ecirc;n khi một người cần gi&uacute;p đỡ. &quot;Thấy người mẹ hốt hoảng k&ecirc;u cứu, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; dừng xe lại để hỏi thăm, thuyết phục v&agrave; quyết định đưa b&eacute; đến bệnh viện Mỹ Đức gần đ&oacute; cấp cứu&rdquo;. Ch&aacute;u b&eacute; đ&atilde; được đưa v&agrave;o ph&ograve;ng cấp cứu tại bệnh viện kịp thời v&agrave; hiện nay sức khỏe đang dần hồi phục.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nghĩa t&igrave;nh của người Th&agrave;nh phố c&ograve;n&nbsp;l&agrave;&nbsp;nghĩa kh&iacute;&nbsp;trong đấu tranh ph&ograve;ng, chống tội phạm như bạn trẻ Thiều Quang Thanh Sang (quận Thủ Đức) đ&atilde; kh&ocirc;ng ngại nguy hiểm lao theo hỗ trợ lực lượng d&acirc;n ph&ograve;ng truy đuổi kẻ cướp xe m&aacute;y, c&ugrave;ng người d&acirc;n khống chế, &aacute;p giải kẻ trộm l&ecirc;n C&ocirc;ng an phường Tam Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31067/DSC07024.JPG" style="height:309px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sang hiện l&agrave; sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh Ch&iacute;nh trị học của Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; cũng đang l&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư Chi đo&agrave;n khu phố 2, phường Tam B&igrave;nh, quận Thủ Đức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với h&agrave;nh động dũng cảm đ&oacute;, Sang đ&atilde; được Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trao huy hiệu &ldquo;Tuổi trẻ dũng cảm&rdquo; v&agrave; nhận được bằng khen tuy&ecirc;n dương, phần thưởng kh&iacute;ch lệ từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TIẾN LỘC &ndash; TẤN ĐỨC</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;