Tuổi trẻ Cụm Sản xuất ra quân hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng lần thứ 17 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ ra qu&acirc;n hưởng ứng chiến dịch, C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Cụm Sản xuất đ&atilde; triển khai đồng loạt nhiều tuyến nội dung hoạt động thiết thực với phương ch&acirc;m <em>&ldquo;Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n để phục vụ cộng đồng&rdquo;</em> cụ thể như: Hỗ trợ&nbsp;kinh ph&iacute; sửa chữa 01 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn; Thực hiện b&oacute; gọn c&aacute;p th&ocirc;ng tin, lắp c&aacute;c bộ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập tại 02 tuyến hẻm; Thực hiện cải tạo, lắp đặt hệ thống điện miễn ph&iacute; cho 50 hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn; Trao tặng qu&agrave; cho 05 mẹ VNAH, 20 gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch; Trao tặng c&aacute;c suất học bổng, qu&agrave; tặng cặp v&agrave; dụng cụ học tập cho 20 em học sinh vượt kh&oacute; học giỏi&hellip;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị trong Cụm đ&atilde; hỗ trợ thực hiện kh&aacute;m bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho 300 người d&acirc;n, tập huấn nu&ocirc;i trồng thủy sản v&agrave; trồng nấm cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave;, trao tặng 02 phương tiện sinh kế cho hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối chương tr&igrave;nh trong Th&aacute;ng 07&nbsp;n&agrave;y, Cụm Sản xuất sẽ triển khai c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện hỗ trợ cho người d&acirc;n v&ugrave;ng s&acirc;u kh&oacute; khăn tại</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;địa b&agrave;n x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh v&agrave;o 02 ng&agrave;y 21, 22/07/2018.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4853.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4857.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4861.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_8157.jpg" style="height:393px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4808.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>TẤN&nbsp;KHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;