Sinh viên tình nguyện Malaysia tham gia Mùa hè xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Malaysia sẽ tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh với nhiều phần việc &yacute; nghĩa, thiết thực tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31096/IMG_3414.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><font color="#000000"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Malaysia chụp ảnh lưu niệm trong lễ ra qu&acirc;n M&ugrave;a h&egrave; xanh </span></font></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><font color="#000000"><span style="font-size:14px">c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></font></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 25 năm 2018 sẽ được diễn ra từ ng&agrave;y 14/7/2018 đến ng&agrave;y 13/8/2018 với mục đ&iacute;ch th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế sẽ g&oacute;p phần thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với c&aacute;c quốc gia. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến từ Malaysia c&ograve;n phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Việt Nam tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện bằng những việc l&agrave;m thiết thực như: sinh hoạt h&egrave; v&agrave; &ocirc;n tập h&egrave; cho học sinh ở địa phương; tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội; truyền th&ocirc;ng v&agrave; gi&aacute;o dục sức khỏe; t&igrave;m hiểu v&agrave; hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c chữa bệnh, cấp ph&aacute;t thuốc; x&acirc;y dựng, sửa chữa đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, nh&agrave; t&igrave;nh thương, nh&agrave; t&igrave;nh bạn; thăm v&agrave; giao lưu với c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng;&hellip; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 12, huyện Nh&agrave; B&egrave;, huyện Củ Chi, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Sunderesan Krishnan (23 tuổi &ndash; sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh Biology, Malaysia) cho biết, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n bạn tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại Việt Nam. Krishnan hy vọng khi tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện n&agrave;y, bạn sẽ học th&ecirc;m được văn h&oacute;a, lối sống cũng như ng&ocirc;n ngữ của người Việt Nam. Hơn thế nữa, bạn mong rằng sẽ c&oacute; cơ hội gi&uacute;p đỡ, gặp gỡ, giao lưu với nhiều sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam hơn.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Dương Thị Thu Miền (sinh vi&ecirc;n năm 2 &ndash; trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Ch&iacute; Minh) cho biết, mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai bạn được tham gia lễ đ&oacute;n sinh vi&ecirc;n quốc tế đến với Việt Nam. Nhưng bạn kh&ocirc;ng khỏi lo lắng khi l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho buổi lễ. V&igrave; vậy, bạn lu&ocirc;n phải chuẩn bị đầy đủ c&aacute;c phương &aacute;n, kế hoạch từ rất sớm. Khi tham gia chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p m&igrave;nh giao lưu, kết bạn với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i m&agrave; c&ograve;n tạo cơ hội đề bạn c&oacute; thể trau dồi vốn tiếng Anh, khả năng giao tiếp, sự tự tin của bản th&acirc;n.</span></span></span></p> <p style="margin-left: 216pt; text-align: right;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>YẾN THANH &ndash; PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;