Chiến sĩ tình nguyện cải tạo cảnh quan kênh rạch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại rạch B&agrave; Mi&ecirc;ng, quận G&ograve; Vấp, hơn 300 chiến sĩ đến từ c&aacute;c đơn vị ĐH Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, HV C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố, ĐH Mở, ĐH S&agrave;i G&ograve;n, ĐH Văn Lang, ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận G&ograve; Vấp t&iacute;ch cực tham gia khơi th&ocirc;ng rạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; m&ugrave;i h&ocirc;i từ tuyến rạch kh&aacute; nặng nhưng c&aacute;c bạn chiến sĩ vẫn cố gắng, kh&ocirc;ng ngại dơ hay b&ugrave;n đen, tất cả đều hồ hởi k&eacute;o lục b&igrave;nh, chuyển lục b&igrave;nh ra xe r&aacute;c bằng sọt tre. Bạn Nguyễn Thị Ngọc &Aacute;nh &ndash; sinh vi&ecirc;n năm 3, trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n chia sẻ: &ldquo;Đội h&igrave;nh của ch&uacute;ng em xuống địa b&agrave;n rất sớm, trước 7g ch&uacute;ng em đ&atilde; c&oacute; mặt tại tuyến rạch n&agrave;y. Năm nay l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n em tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh, em cảm thấy kh&aacute; l&agrave; vui, c&aacute;c bạn l&agrave;m việc c&ugrave;ng nhau, tr&ograve; chuyện rất th&acirc;n t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31097/IMG_0285.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn nữ hăng h&aacute;i tham gia khơi th&ocirc;ng c&aacute;c d&ograve;ng k&ecirc;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c dọn vệ sinh tr&ecirc;n to&agrave;n tuyến rạch diễn ra nhanh ch&oacute;ng, hồ hởi. Một số khu vực kh&aacute;c của tuyến rạch, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh được sự hỗ trợ đắc lực của c&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh. Tất cả kết hợp với nhau, người c&agrave;o, người hốt, người di chuyển r&aacute;c l&ecirc;n xe chuyển đến b&atilde;i r&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại khu vực rạch Cầu Đ&uacute;c Nhỏ, quận Thủ Đức, kh&ocirc;ng kh&iacute; dọn rạch kh&ocirc;ng k&eacute;m phần s&ocirc;i nổi. Tất cả chiến sĩ được trang bị c&agrave;o ba chấu, sọt tre, găng tay, khẩu trang để hỗ trợ việc k&eacute;o lục b&igrave;nh, r&aacute;c thải. L&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; v&oacute;c d&aacute;ng nhỏ nhắn nhưng bạn Huỳnh Thị Mỹ Thảo &ndash; Sinh vi&ecirc;n năm 1, trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng ngần ngại b&ugrave;n dơ, hăng h&aacute;i tham gia dọn rạch c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ kh&aacute;c. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Thảo tham gia chiến dịch, Thảo n&oacute;i: &ldquo;Em đi t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh thấy vui lắm. Mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh em đi l&agrave;m để l&agrave;m việc v&igrave; cộng đồng. S&aacute;ng giờ em thấy mấy bạn nam cực hơn em nhiều lắm, phải k&eacute;o lục b&igrave;nh từ dưới k&ecirc;nh l&ecirc;n n&ecirc;n thấy vậy em cũng chẳng ngại dơ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31097/IMG_3572.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31097/IMG_3574.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm vui đến với c&aacute;c chiến sĩ chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2018 v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy Thủ Đức, đ&atilde; đến thăm hỏi, động vi&ecirc;n v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đội h&igrave;nh tại tuyến rạch n&agrave;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;