Phú Nhuận: Hội trại Rèn luyện bậc I năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Hướng tới ch&agrave;o mừng 62 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018), ng&agrave;y 13 v&agrave; 14/7 vừa qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Hội trại R&egrave;n luyện bậc I &ldquo;Xứng danh thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&rdquo; năm 2018 tại Trung t&acirc;m sinh hoạt d&atilde; ngoại tỉnh Long An.</p> <p style="text-align: justify;">Hội trại năm nay thu h&uacute;t 60 th&iacute; sinh đến từ 15 cơ sở Hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, c&aacute;c th&iacute; sinh được chưa th&agrave;nh 15 nh&oacute;m để thực hiện thực c&aacute;c phần thi. Nội dung thi gồm 02 phần, phần l&yacute; thuyết ban tổ chức đ&atilde; thử th&aacute;ch th&iacute; sinh phải thực hiện b&agrave;i thi của m&igrave;nh trong b&oacute;ng tối, về phần thực h&agrave;nh thi theo nh&oacute;m v&agrave; t&iacute;nh điểm c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c nội dung về kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kỹ năng trại &ndash; d&atilde; ngoại được c&aacute;c th&iacute; sinh nỗ lực thực hiện. Trải qua 02 ng&agrave;y hội trại với hơn 20 m&ocirc;n thi, trại sinh đ&atilde; thể hiện tinh thần đo&agrave;n kết, sự nhiệt huyết, ph&aacute;t huy kỹ năng của bản th&acirc;n để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nội dung trại đ&atilde; đề ra. Đặc biệt, 60 trại sinh đ&atilde; c&oacute; một đ&ecirc;m lửa trại thật ấm &aacute;p, vui tươi v&agrave; nhiều kỷ niệm.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37068874_2082480385403877_4217861702345031680_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=fd17b5fecd9c96bd691ee7ed4c962dd3&amp;oe=5BE3266D" style="height:247px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 14/7 đ&atilde; diễn ra Lễ bế mạc v&agrave; đăng quang, đến tham dự c&oacute; anh V&otilde; Trần Tuấn Thanh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Long An &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m sinh hoạt d&atilde; ngoại tỉnh Long An; anh L&ecirc; Nguyễn Trọng Nghĩa, Th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện c&ocirc;ng t&aacute;c Hội Th&agrave;nh phố; anh Huỳnh Đăng Linh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; anh L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; anh Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận. 30 trại sinh đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh R&egrave;n luyện bậc 01 v&agrave; 10 trại sinh đ&atilde; được vinh danh: Giải Thủ khoa l&agrave; chị L&ecirc; Thị Ngọc Ng&acirc;n thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường 07; giải &Aacute; khoa chị Huỳnh H&agrave; Kiều Ti&ecirc;n thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường 01 v&agrave; anh Trịnh Minh Nhật thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường 07; đồng thời c&oacute; 07 trại sinh được trao giải Khuyến kh&iacute;ch.</p> <p style="text-align: right;"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 19/10, vòng chung kết và trao giải liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Agile Việt Nam
;