Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tặng quà cho gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Hà Giang và Lai Châu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Chiều ng&agrave;y 27/7/2018, tại bản Tham C&ograve;n, x&atilde; Cao Bồ, Huyện Vị Xuy&ecirc;n, Tỉnh H&agrave; Giang (nơi xẩy ra trận lũ qu&eacute;t lớn g&acirc;y thiệt hại nghi&ecirc;m trọng về người v&agrave; của cải vật chất của đồng b&agrave;o), Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n đ&atilde; tổ chức thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 35 gia đ&igrave;nh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ <em>(Mỗi phần qu&agrave; gồm 01 triệu tiền mặt v&agrave; 01 phần nhu yếu phẩn gồm: Mỳ T&ocirc;m, Trứng, Dầu ăn, x&uacute;c x&iacute;ch&hellip;)</em>. Để trực tiếp thăm hỏi, động vi&ecirc;n, tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh bị thiệt hại do lũ qu&eacute;t đo&agrave;n đ&atilde; mất hơn 5 tiếng từ H&agrave; Nội để đến với Thị trấn Vị Xuy&ecirc;n, mất th&ecirc;m hơn 01 tiếng đi &ocirc;T&ocirc; v&agrave; 01 tiếng đi Honda, mặc d&ugrave; c&oacute; những đoạn phải đi bộ, mệt đứt hơi nhưng vẫn rất vui, hạnh ph&uacute;c v&igrave; đ&atilde; trực tiếp g&oacute;p sức chia sẻ c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng mưa lũ vượt qua những kh&oacute; khăn v&agrave; mất m&aacute;t, sớm ổn định cuộc sống. Cũng may mắn l&uacute;c đo&agrave;n tặng qu&agrave; xong ra th&igrave; trời mưa to. Nếu mưa trước đ&oacute; th&igrave; kh&ocirc;ng thể v&ocirc; tận bản tặng được.</p> <p style="text-align: justify;">Trong s&aacute;ng ng&agrave;y 29/7/2018, đo&agrave;n đ&atilde; vượt hơn 540 km để đến với bản Mường Than, Mường Ca của X&atilde; Ph&uacute;c Than, Huyện Than Uy&ecirc;n, Tỉnh Lai Ch&acirc;u (nơi trận mưa lũ cuối th&aacute;ng 6 vừa qua đ&atilde; l&agrave;m 8 người chết, mất t&iacute;ch, bị thương, nhiều nh&agrave; cửa v&agrave; t&agrave;i sản của người d&acirc;n bị lũ cuốn tr&ocirc;i v&agrave; đất đ&aacute;, v&ugrave;i lấp), để tận tay trao gửi 30 phần qu&agrave; <em>(Mỗi phần qu&agrave; gồm 01 triệu tiền mặt v&agrave; 01 phần nhu yếu phẩn gồm: Mỳ T&ocirc;m, Trứng, Dầu ăn, x&uacute;c x&iacute;ch&hellip;)</em> l&agrave; những t&igrave;nh cảm của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối đến người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c em nhỏ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết đ&acirc;y l&agrave; số tiền được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Khối đ&oacute;ng g&oacute;p, ủng hộ trong chương tr&igrave;nh chung tay hướng về đồng b&agrave;o bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ tại c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc do Đo&agrave;n Khối ph&aacute;t động. Tuy gi&aacute; trị vật chất chưa phải lớn, nhưng với sự chung tay của Tuổi trẻ Khối mong sẽ g&oacute;p phần l&agrave;m giảm đi những mất m&aacute;t, đau thương m&agrave; đồng b&agrave;o c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i Ph&iacute;a Bắc phải g&aacute;nh chịu do t&aacute;c động của thi&ecirc;n tai. Mong rằng những đ&oacute;ng g&oacute;p đ&oacute; sẽ gi&uacute;p b&agrave; con c&oacute; th&ecirc;m động lực, tinh thần để khắc phục những thiệt hại do mưa lũ g&acirc;y ra v&agrave; sớm ổn định cuộc sống, c&aacute;c em nhỏ c&oacute; điều kiện sớm trở lại trường học.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Duy</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;