Nhà Bè: Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa tại xã Phú Xuân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 03/8/2018, Ban chỉ đạo h&egrave; x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; tổ chức Lễ b&agrave;n giao Nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa cho hộ B&agrave; L&ecirc; Thị Lang ngụ tại ấp 5, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n &ndash; l&agrave; hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n điạ b&agrave;n x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9316.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Sở Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Nguyễn Kim Ngọc &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Huyện; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện; đại diện l&atilde;nh đạo Đảng ủy &ndash; Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; c&aacute;c đo&agrave;n thể Huyện, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; đại diện Đảng bộ ấp 5, ban nh&acirc;n d&acirc;n ấp 5 v&agrave; đặc biệt l&agrave; hơn 15 chiến sĩ kỳ nghỉ hồng Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9281.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau một thời gian khởi c&ocirc;ng, cuối c&ugrave;ng ng&ocirc;i nh&agrave; cũng đ&atilde; được nghiệm thu v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng. Ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 40m<sup>2</sup>, được x&acirc;y dựng khang trang, kết cấu nh&agrave; bằng b&ecirc;-t&ocirc;ng, cốt th&eacute;p, nền gạch men. Nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa của hộ B&agrave; L&ecirc; Thị Lang đ&atilde; nhận được sự hỗ trợ của Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; 70.000.000đ. Tại buổi lễ, c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ v&agrave; Đảng ủy x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n cũng đ&atilde; trao tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa, thiết thực, mang lại niềm vui, sự sẻ chia đầy nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9290.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mong rằng với ng&ocirc;i nh&agrave; mới khang trang, tạo điều kiện gi&uacute;p gia đ&igrave;nh B&agrave; L&ecirc; Thị Lang giảm bớt những kh&oacute; khăn, vươn l&ecirc;n, ổn định hơn trong thời gian tới./.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;